Varhaiskasvatuksen opettajien kokemukset koronaviruksen vaikutuksista päiväkodin arkeen

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemukset koronaviruksen vaikutuksista päiväkodin arkeen

Reunamo Education Research Oy haastatteli kahta varhaiskasvatuksen opettajaa heidän kokemuksistaan kevään koronavirusepidemiasta ja siitä, miten se on vaikuttanut heidän työnkuvaansa ja päiväkodin arkeen. Vastauksista välittyi aito tunne yhteisöllisyydestä, mutta arvostuksen puute varhaiskasvatuksen ammattilaisia kohtaan tuntui huolettavan entisestään.

Varhaiskasvatuksen opettajien mukaan kevään poikkeustilanne on vaikuttanut paikalla olevien lasten määrään ja luonnollisesti sitä kautta vastuumäärä on tietyllä tapaa vähentynyt, kun lapsista on mahdollisesti vain yksi kolmasosa paikalla. Kuitenkin työnkuva on kokonaisuudessaan laajentunut, sillä ryhmien yhdistäminen ja muutokset sekä perustoiminnan toteuttaminen ovat olleet murroksen alla poikkeustilanteen vuoksi.

Muuttuneet ryhmien kokonaisuudet ovat vaikuttaneet opettajien työtapaan, jonka vuoksi jokainen viikko on menty kerrallaan. Lisäksi varhaiskasvatustoimintaa on siirretty ulos ja etätyöt ovat lisääntyneet, sillä kaikki kokoukset ja palaverit järjestetään verkossa. Myös yhteydenpito perheisiin on ollut hyvin erilaista kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin tavalliset arjen rutiinit varhaiskasvatuksessa säilyneet samanlaisina ja niistä ollut tärkeää pitää kiinni.

Huolimatta siitä, ettei etäopetusta ei ole sanan suoranaisessa merkityksessä tarvinnut järjestää, etämateriaalin luominen on ollut yllättävän sujuvaa. Lähinnä se on ollut vinkkien ja videoiden jakamista sekä liveyhteyden pitoa. Nousi myös esille, että opettajien mukaan eniten etäyhteydestä hyötyvät lapset saattavat jäädä vaille yhteyttä kielen tai osaamattomuuden vuoksi. Poikkeustilanne on vaatinut varhaiskasvatuksessa erityistä joustavuutta. Kaikesta huolimatta lapsen hyvinvointi ja oppiminen ovat ensisijaisia asioita kaikessa toiminnassa.

”Olen edelleenkin heitä varten töissä ja turvaan heidän arkeaan tänä erikoisena aikana.”

Voimaa arjen keskelle ovat tuoneet työkaverit ja tunne siitä, että tässä olemme yhdessä. Lisäksi se, että on voinut antaa kunnolla aikaa tietyille lapsille ja tarttua heidän innostuksiinsa. Lasten aito ilo, kiinnostus ja innostus sekä riittävä aika hellyydenosoituksille ovat voimaannuttaneet.

Lapset ovat opettajien mukaan sopeutuneet uuteen tilanteeseen yllättävänkin hyvin. Harmittelut ja ihmetys johtuvat lähinnä siitä, etteivät tietyt kaverit tai heidän oman ryhmänsä aikuiset ole olleet paikalla. Muuten arki on ollut tavallista ja jopa rauhallisempaa pienemmällä kokoonpanolla.

Opettajat nostavat kuitenkin huolen esiin; kuka suojaisi meitä työntekijöitä? Käsidesi ei tunnu lohduttavan ainoana suojautumiskeinona. Lisäksi se, että kentällä uhataan omaa terveyttään työskentelemällä ja kuntien kiitos työpanoksesta tuntuu olevan vain lomautukset. Arvostus alaa kohtaan tuntuu olevan pohjalukemissa ja henkilöstö alkaa olla väsynyt jatkuviin muutoksiin.

Loppujen lopuksi varhaiskasvatuksen opettajien mukaan he haluavat kantaa oman kortensa kekoon vaikeissa oloissa ja olla turvallisia opettajia lapsille, vaikka väsymys kentällä on suuri ja töihin meno koronasta johtuen saattanut tuntua jopa pelottavalta ja taudinuhka liian suurelta. Opettajat toivoisivatkin, että arvostus varhaiskasvatuksesta näkyisi myös konkreettisina tekoina. Nimittäin korona-aika on osoittanut sen, mikä voima ja tarve varhaiskasvatuksella on.

Lisätietoja:

Reunamo Education Research Oy
Tammasaarenkatu 1, 00181, Helsinki
info@reunamoedu.fi
www.reunamoedu.fi