ReunamoEdun uutuuskoulutus Onnistu työssäsi! starttaa syksyllä 2024

Uutuuskoulutuksemme Onnistu työssäsi! on OPH:n rahoittaman Onnistu opettajuudessa! -koulutushankkeemme ”pikkusisarus”, jonka avulla pääsemme tarjoamaan suuren suosion saanutta koulutushanketta vastaavaa koulutusta hiukan tiiviimmässä paketissa laajemmalle kohderyhmälle.

Onnistu työssäsi! –koulutuskokonaisuus on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskentelevälle vailla tehtävän edellyttämää koulutusta toimivalle henkilöstölle tukemaan arjen peruspedagogiikkaa ja Vasun mukaista toimintaa lapsiryhmissä.

Koulutus sopii esimerkiksi sijaisuuksia tekevälle, varhaiskasvatukseen juuri astuneelle henkilölle tai varhaiskasvatuksessa jo pidempään toimineelle lastenhoitajalle, joka työskentelee varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä ja kaipaa tehtäväänsä tukea.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa laadukkaan pedagogiikan toteutumista lapsiryhmässä ja antaa konkreettisia avaimia Vasun mukaisen ja inklusiivisen toiminnan toteuttamiseen. Lisäksi  syvennytään arvokkaan ja moninaisen tiimin yhteiseen ja toimivaan työn rakenteisiin ja sen tukemiseen.

Kohderyhmä:

Varhaiskasvatuksen opettajan sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan paikalla vailla tehtävän edellyttämää koulutusta työskentelevät.

Koulutuskerroilla työskennellään sekä yhdessä, että tehtävänkuvan mukaisiin (VO/LH) pienryhmiin jakautuen. Teemoihin syvennytään pienryhmissä oman perustehtävän kautta. Koulutukseen kuuluva verkkotyöskentely tapahtuu tehtävänkuvan mukaisilla erillisillä verkkokursseilla.

 

Koulutuksen laajuus:

Koulutus rakentuu kahdesta 3h koulutuskerrasta (teams) sekä verkkotyöskentelystä
Viope-verkkokurssialustalla. Verkkotyöskentelyyn sisältyy kaksi kehittämistehtävää.

 

Toteutukset syksyllä 2024:

Lue tarkempaa tietoa koulutussisällöistä ja varaa paikkanne verkkokaupassamme:

 

Koulutussisällöt:

Koulutuskokonaisuuden punaisena lanka kulkevat Vasu työmme ohjaavana asiakirjana sekä leikkien oppiva hyvinvoiva lapsi osana ryhmää. Koulutussisällöistä voit lukea lisää syksyn toteutusten omilta sivuilta verkkokaupassamme.

  • Vasu ohjaa työtämme
  • Leikki oppimisen ja hyvinvoinnin kulmakivenä sekä varhaiskasvatuksen keskeisenä työtapana. Aikuisen rooli lapsen leikin tukijana.
  • Pedagogisesti eheä varhaiskasvatuspäivä
  • Inklusiivinen varhaiskasvatus ja lapsen osallisuus
  • Lapsen hyvinvoinnin osatekijät arjessa
  • Leikki pedagogisena työvälineenä konkreettisesti ja innostavasti osaksi arkea
  • Toimiva tiimi varhaiskasvatusta rakentamassa: Aineksia toimivaan tiimityöhön ja tiimin pedagogiseen johtamiseen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä työskenteleville.
  • Verkkokurssityöskentely syventää koulutuspäivien antia ja rakentaa siltaa arjen työhön kehittämistehtävien avulla.

Kouluttajat Mari Sillman ja Martta Sakko.

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan innostavaan ja konkreettisia aineksia tarjoavaan koulutukseen!
Tiedustelut: info@reunamoedu.fi tai Martta Sakko, puh. 050 568 9858.

Lue lisää koulutuksesta niiden omilla tuotekorteillaan verkkokaupassamme:

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston omistaman täydennyskoulutusyhtiö HY+:n kanssa.