Syksyn seminaaripäivän ohjelmisto julkaistu!

Lämpimästi tervetuloa kaikille avoimeen seminaariin 22.9.2021 klo 9-14. Syksyn seminaaripäivän teemana on kulttuurinen moninaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Luvassa on jälleen mielenkiintoisia ja ajankohtaisia puheenvuoroja tutkimuksen…

ReunamoEdun seminaaripäivän 19.4. aikataulu ja ohjelma

Lämpimästi tervetuloa seminaariin – vielä ehtii ilmoittautua ensi viikon tutkimusperustaiseen seminaariin! Täytä ilmoittautumislomake täällä. Luvassa on runsaasti mielenkiintoisia tuloksia ja näkökulmia varhaiskasvatuksen tutkimuksen kentältä.

Tervetuloa ReunamoEdun virtuaaliseen seminaaripäivään 19.4.2021!

Seminaaripäivässä tarkastellaan viimeisimpiä tutkimustuloksia pedagogisesta dokumentoinnista (tutkimusjohtaja Jyrki Reunamo) sekä Kehittävä Palaute-menetelmän käyttöönottoa varhaiskasvatuksen ja ensi kertaa myös perusopetuksen yhteisenä arviointivälineenä. Professori Mirjam Kalland pitää…

Keikkatöitä observoijana

Kiinnostaisiko sinua lapsihavainnointi päiväkodeissa? Meillä olisi ReunamoEdulla tarjolla keikkatöitä observointitehtävissä. Työ sopii hyvin esimerkiksi opiskelijalle. Kurkista lisää flyerista alla ja lähetä vapaa hakemus osoitteeseen info@reunamoedu.fi.

Joulutervehdys

Nyt on aika pysähtyä Katsellessa lasten iloisia ilmeitä ja kuunnellessa leikin temmellyksestä nousevia riemun kiljahduksia, pysähtyy ajattelemaan, mikä on elämässä tärkeää ja merkityksellistä. Vuosi 2020…

Startti sisältökoulutuksiin-webinaari 10.12.2020 klo 12:30-14:00

Tervetuloa kuulemaan ReunamoEdun tutkimusperustaisista verkkokursseista 10.12.2020 klo 12:30-14:00! Verkkovälitteinen tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuudessa esitellään maistiaisista tutkimustuloksista seuraavista aihepiireistä: Lukeminen ja lukemisen tila…

Varhaiskasvatuksen laadun arviointi Porvoossa

Varhaiskasvatuksen laadun arviointi: Porvoon vahvuutena leikki ja lukeminen Varhaiskasvatuksen laatua tarkasteltiin Porvoossa alkuvuodesta Reunamo Education Research Oy:n Kehittävä Palaute -menetelmän avulla. Observointien tuloksena selvisi, että…

Koronaepidemian vaikutukset lasten emootioihin

Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin koronaepidemian vaikutuksista lasten emootioihin Etelä-Suomen varhaiskasvatuksessa. ReunamoEdun tutkimusjohtaja Jyrki Reunamo kommentoi poikkeusolojen vaikutusta pienten lasten emootioihin päiväkodeissa. Kehittävä Palaute -menetelmän avulla…

ReunamoEdu keskeyttää observoinnit

Reunamo Education Research Oy keskeyttää väliaikaisesti kaikki observoinnit ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä COVID-19 -viruksen vuoksi. Suomen hallitus on yhteistoiminnassa tasavallan Presidentin kanssa todennut Suomen poikkeusoloihin 16.3.2020. Hallituksen…

Etsimme uusia observoijia!

Hae meille observoijaksi! Rekrytoimme taas uusia observoijia keikkatöihin! Pääasiassa etsimme observoijia syksylle 2020, mutta jo keväällä 2020 voi olla observointikeikkoja tarjolla. Ensisijaisesti etsimme varhaiskasvatuksen maistereita…

Hae meille varhaiskasvatuksen harjoittelijaksi!

Etsimme varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoita suorittamaan pedagogista harjoittelua Haemme Reunamo Education Research Oy:lle varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoita suorittamaan pedagogista harjoittelua keväälle ja syksylle 2020. Etsimme harjoittelijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan…

Onko varhaiskasvatuksen arviointi helppoa?

Kehittävä Palaute -menetelmän oppimisympäristön arviointilomaketta on kehitetty entistä paremmaksi. Uudistustyö oli osa varhaiskasvatuksen maisteri Mari Sillmanin pro gradu -tutkielmaa, joka keskittyi erityisesti mittarin luotettavuuteen. Tutkimuksen…

Kenellä on lupa innostua päiväkodissa?

Jouni Veijalainen on tutkinut, kuinka tytöt ja pojat ilmaisevat tunteitaan varhaiskasvatuksen arjen tilanteissa ja miten ne ovat yhteydessä heidän arvioituihin itsesäätelytaitoihinsa. Veijalainen on käyttänyt tutkimuksessaan…

Kehittävän Palautteen tuloksia Helsingin Sanomissa

Helsingin Sanomissa on julkaistu aukeaman laajuinen artikkeli Kehittävä Palaute -menetelmän tulosten pohjalta. Artikkeli käsittelee maahanmuuttajataustaisia lapsia suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Jutussa on haastateltu  johtavaa tutkijaamme Jyrki Reunamoa.

Yhteistyö Fun Learningin kanssa

Varhaiskasvatuksen asiantuntijat, johtajat, opettajat ja vanhemmat voivat saada tukea kasvattamiseen ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Voimme tarkastella omaa toimintaamme, aluetta, kuntaa, maata tai vertailla maiden välillä. Voimme…

Outi Arvolalle apuraha

Kasvatustieteen maisteri Outi Arvola on saanut 7 000 euron apurahan väitöskirjatyön “Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset suomalaisessa varhaiskasvatuksessa” loppuunsaattamiseen Jenni & Antti Wihurin rahastolta. Outin…

Itsesäätelyn apuraha Jouni Veijalaiselle

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus on päättänyt myöntää Jouni Veijalaiselle 24000 euron apurahan väitöskirjatyöhön “Lasten itsesäätelytaidot päiväkodissa”. Tämä apuraha mahdollistaa Jounin väitöskirjan valmiiksi saattamisen.

Tukijärjestelyjen yhteys lasten päiväkotiarkeen

Tukea tarvitsevien lasten kokemukset varhaiskasvatuksessa ovat erilaiset sen mukaan, onko lapsi tavallisessa ryhmässä vai erityisryhmässä. Valtioneuvoston tuoreessa raportissa tarkastellaan näiden kokemusten eroja satunnaistetussa observoinnissa. Observointeja…

Erityinen tuki isoissa ja pienissä kunnissa

Erityisessä tuessa on erilaisia haasteita isoissa ja pienissä kunnissa. Tutkimuksessa kunnat jaoteltiin kahteen luokkaan isoihin (Helsinki, Espoo, Vantaa & Turku) sekä pienempiin kuntiin (Hämeenlinna, Hyvinkää,…

Tunisia, maailmanpankki ja Unicef-yhteistyö

Tunisian Naisten, perheiden ja lasten ministeriö tekee yhteistyötä Fun Academyn kanssa parantaakseen varhaiskasvatuksen laatua Tunisiassa. Maailmanpankki ja UNICEF tarjoaa kansainvälistä ja teknistä tukea. Delegaatio vieraili…

Vieraita Taitung-yliopistosta Taiwanista

Professorit Shu-Jane Chien ja Elaine Shih Taitung-Yliopistosta Taiwanista vierailivat Suomessa. Mukanaan heillä oli kymmenen opiskelijaa, jotka suorittivat harjoittelun Keravalla Keravanjoen ja Lapilan päiväkodeissa. Vierailun aikana…

Vieraita Dong Hwa -yliopistosta Taiwanista

Professori Hui-Hua Chen ja 10 opiskelijaa olivat perehtymässä suomalaiseen varhaiskasvatukseen elokuussa 2018. Opiskelijat suorittivat myös kahden viikon harjoittelun Keravalla Keravanjoen ja Lapilan päiväkodeissa. Erityisen vaikutuksen…

PF ja Dsign

Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co on ideoinut uuden varhaiskasvatuskonseptin projektillemme. Design keskittyy harmoniseen, jännittävään ja leikilliseen sisältöön. Designin perustana on tilojen…

Hong Kong ja Suomi: Vertaileva tutkimus

James Ko on juuri saanut HK$1,369,000 dollarin rahoituksen (Hong Kong Research Fund (GRF) 2018/19) varhaiskasvatuksen tutkimusprojektillemme. Tutkimusprojektin nimi on “Effective Teaching and Their Effects on…

Observoinnin luotettavuus

Tuomas Sarkkinen on gradussaan tutkinut observoinnin luotettavuutta parivertailun avulla. Observointi toimii monella tavoin hyvin, mutta monessa kohtaa on myös kehitettävää. Esimerkiksi observointiajan lyhentäminen minuutista puoleen…

Liikkuminen arkena ja viikonloppuna

Anna-Liisa Kyhälän, Jyrki Reunamon ja Heikki Ruismäen artikkeli Preschool Children are more Physically Active and less Sedentary on Weekdays Compared with Weekends on juuri hyväksytty julkaistavaksi lehdessä Journal…

Johtajalla on suuri merkitys lapsen arjessa

Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumissa 17-18.5.2018 Joensuussa käytiin läpi johtamisen ja lasten hyvinvoinnin välistä suhdetta. Johtamisen tavalla on suuri merkitys esimerkiksi lasten sitoutuneisuuteen, mikä näkyy selkeästi kahden riippumattoman…

Täsmäpalaute

Järvenpäässä Nummenkylän päiväkodissa aloitamme käytännön, jossa Kehittävää Palautetta voidaan saada tarkasti omaan toimintaan liittyen. Voimme saada palautetta omasta päiväkodista, omasta ryhmästä ja jopa yksittäisestä lapsesta,…

Palaute Helsingin johtajille

Helsingissä on kertynyt toimintakauden 2017-2018 aikana yli 10 000 havaintoa. Maanantaina 14.5. käytiin läpi palaute Helsingin päiväkodin johtajien kanssa. Esimerkiksi, tuoreet tulokset tukevat myös Helsingin…

Varhaiskasvatus 2017-2018

Tällä hetkellä jo kolmasosa Suomen varhaiskasvatuksesta on Kehittävän Palautteen piirissä. Meillä on ennen näkemättömän tarkka kuva suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuuksista ja kehittämisen tarpeista. Tulokset perustuvat satunnaisotantaan…

Orientaatioprojekti Turkissa

Turkissa Ege yliopistossa on saatu valmiiksi tutkimus, jossa käytetään Orientaatioprojektin mittareita, observointia, lapsiarvointeja ja oppimisympäristön arviointia. Turkissa päiväkoti on usein puolipäiväinen. Yksi opettaja vastaa usein…

Kuntatapaaminen

Kiitos antoisasta kuntatapaamisesta Helsingissä keskiviikkona 9.5. Kunnissa tehdään uskomattoman paljon hienoa työtä. Aineistoa karttuu joka päivä, mutta teimme välitilinpäätöstä. Paljon hyviä asioita on tapahtunut, mutta…

Kehittävä Palaute omassa päiväkodissa

Olemme aloittaneet pilotin, jossa yksittäiset päiväkodit, ryhmät ja ehkä yksittäiset lapsetkin voivat saada ajantasaista palautetta omasta toiminnastaan. Ensi vaiheessa pilotissa ovat Siimapuiston päiväkoti Vantaalta ja…

Hiekkasäkit päiväkodin leikeissä

Alli Mustonen on koonnut käytännöllisen ja teoreettisen esityksen hiekkäsäkkien käytöstä arjen leikeissä. Ideana on lisätä yhteisyyttä, luovuutta ja liikkumista. Hiekkasäkkien kanssa prosessi voi kehittyä avoimesti,…

Tallentamisesta pedagogiseen dokumentointiin

Kati Rintakorven väitöskirja Varhaiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista dokumentointia tarkastettiin 26.1.2018 Helsingin yliopistossa. Vastaväittäjänä oli Eeva Hujala ja kustoksena Lasse Lipponen. Väitöskirjan kvantitatiivisessa osassa käytettiin Orientaatioprojektin…

Eipäs leikitä ruokapöydässä!

Johtajien foorumissa 11.12. käytiin esimerkkinä läpi leikin merkitystä ruokailussa. Observoinnin mukaan leikki puuttuu kokonaan ruokailutilanteista. Myös ruokailutilanteen kiinnostavuus, positiiviset emootiot, osallistuminen ja liikkuminen ovat lähes…

Kuntakohtaiset tulokset kuntien käytössä

Pieni klikkaus varhaiskasvattajalle, jättiläisloikka varhaiskasvatukselle! Kuntakohtaiset observoinnin palautteet ovat nyt kuntien käytössä, analysoitavissa ja jaettavissa. Tulokset ovat helposti muokattavissa tavallisessa web-selaimessa. Olemme astuneet uuteen aikaan…

Maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuus

Arvolan, Lastikan ja Reunamon artikkeli maahanmuuttajataustaisten lasten osallistuvan orientaation positiivisista yhteyksistä  on juuri julkaistu. Erityisesti vertaisryhmä voi olla merkittävä tuki lapsen positiivisessa osallistumisessa. Varhaiskasvattaja on kuitenkin avainasemassa helpottamassa…

Itsesäätelytaitojen tutkimukseen apuraha

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus on päättänyt myöntää Jouni Veijalaiselle 24000 euron apurahan väitöskirjatyöhön “Lasten itsesäätelytaidot päiväkodissa”. Onnea Jounille! Apuraha mahdollistaa itsesäätelytaitoja koskevien tutkimustulosten…

Lasten kaverisuhteet

Vuoden 2015 aineistonkeruussa tehtiin Suomessa yli 60 000 havaintoa lasten toiminnasta. Näistä yli 23 000 sisälsi lapsen lähikontaktin. Tämän aineiston tuloksia käsiteltiin Helsingin Sanomien jutussa 31.8.2017.