Tieteellisesti tutkittu menetelmä

Kehittävän Palautteen avulla voimme selvittää, mitä varhaiskasvatuksen arjessa oikeasti tapahtuu ja mitkä tekijät kannattelevat laadukasta varhaiskasvatusta. Vain korkealaatuinen varhaiskasvatus tuottaa hyötyjä ja kasvattaa lasten hyvinvointia.

Keräämme reaaliaikaista aineistoa varhaiskasvatuksesta usealla eri mittarilla. Aineistoa analysoidaan tilastollisesti ja varhaiskasvatuksen asiantuntijat, johtajat, henkilökunta ja vanhemmat saavat perustan lasten hyvinvoinnin, osallisuuden, oppimisen, liikkumisen ja emootioiden edistämiseen. Aineisto perustuu tieteellisesti testattuihin menetelmiin.

Jyrki Reunamo
tutkimusjohtaja

Lue lisää menetelmästämme