Verkkokurssit & koulutukset

Varhaiskasvatuksen kentälle tarjoamamme koulutukset antavat tutkimusperustaisia näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen. Tervetuloa mukaan!
  • Vankka tutkimusperustaisuus kaikkien koulutustemme perustana
  • Verkkokurssien materiaali käytettävissä 12kk
  • Hybridikoulutukset tarjoavat asiantuntijuutta lähitapaamisten ja verkkokurssin muodossa

Hyvä lapsuus tehdään yhdessä!

Tutustu palveluihimme

Kaikki Koulutustilaisuus Laadunarvioinnin työkalu Verkkokurssi Hybridikoulutus
Alv 24% Alv 0%

Räätälöity koulutuskokonaisuus

Suunnitellaan juuri teidän tarpeisiinne!
Koulutustilaisuus
Paikkoja vapaana
279,00  225,00 

Onnistutaan yhdessä! Inkluusio tiimin yhteisenä työnä (hybriditoteutus)

Tiedustele seuraavaa koulutustoteutusta tai pyydä tarjous!
Hybridikoulutus
Paikkoja vapaana
279,00  225,00 

Lasten itsesäätely- ja tunnetaidot eheässä oppimisympäristössä (hybriditoteutus)

Tiedustele seuraavaa koulutustoteutusta tai pyydä tarjous!
Hybridikoulutus
Paikkoja vapaana
279,00  225,00 

Pedagoginen johtaminen varhaiskasvatuksessa (hybriditoteutus)

Tiedustele seuraavaa koulutustoteutusta tai pyydä tarjous!
Hybridikoulutus
Paikkoja vapaana
279,00  225,00 

Moninaisuus mahdollisuutena! Kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisten lasten osallisuus

Tiedustele seuraavaa koulutustoteutusta tai pyydä tarjous!
Hybridikoulutus
Paikkoja vapaana
59,00  47,58 

Ulkoilu pedagogisena mahdollisuutena!

Non-stop!
Verkkokurssi
Paikkoja vapaana
59,00  47,58 

Leikki pedagogisena työvälineenä

Non-stop!
Verkkokurssi
Paikkoja vapaana
59,00  47,58 

Eheä päivä esiopetuksessa: työkaluja kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun!

Non-stop!
Verkkokurssi
Paikkoja vapaana
59,00  47,58 

Tarinan siivillä: lukemisen ja tarinallisuuden iloa varhaiskasvatuksessa

Non-stop!
Verkkokurssi
Paikkoja vapaana
59,00  47,58 

Liikuntakasvatuksen pedagoginen johtajuus

Non-stop!
Verkkokurssi
Paikkoja vapaana
99,00  79,84 

Pedagoginen johtaminen varhaiskasvatuksessa (verkkokurssi)

Non-stop!
Verkkokurssi
Paikkoja vapaana

Nykytilan kartoitus Kehittävä Palaute -menetelmällä

Laadunarvioinnin työkalu
Paikkoja vapaana

Osaamisen kartoitus

Laadunarvioinnin työkalu
Paikkoja vapaana

Työyhteisöpaketti

Hybridikoulutus, Verkkokurssi
Paikkoja vapaana
Kehittävä Palaute on vuosien varrella muotoutunut tärkeäksi osaksi koko Sipoon varhaiskasvatuksen laadunhallintaa, ja laaja yhteistyö ReunamoEdun kanssa tukee monilla eri osa-alueilla toimintamme kokonaiskehittämistä. Kehittävän Palautteen avulla saamme säännöllisesti ajankohtaista tutkittua tietoa siitä, mitä varhaiskasvatuksessamme tapahtuu ja miten arki rakentuu lasten näkökulmasta. Yhteistyössä ReunamoEdun kanssa voimme analysoida tutkimustulosten avulla meneillään olevien painopisteiden tai teemojen vaikutuksia laadunhallinnan vuosikellon mukaisesti, sekä saada tärkeää tietoa tulevista kehittämistarpeista mm. koulutussuunnittelun, budjetoinnin sekä päätöksenteon tueksi.
Annette Lagerstam
Varhaiskasvatuksen palveluesimies, Servicechef inom småbarnspedagogik
Sipoon kunta – Sibbo kommun
Keravan kaupungin varhaiskasvatus on ollut mukana Kehittävässä Palautteessa jo useamman vuoden ajan. Observoijat ovat observoineet melkein kaikkia päiväkoteja ja tietoa on saatu jo melko hyvin kerättyä varhaiskasvatuksen toteuttamisesta. Kehittävän Palautteen analyyseja on käsitelty erityisesti päiväkodin johtajien kanssa kokouksissa ja henkilökunnan koulutuksissa. Tuloksista on saatu erittäin hyviä keskusteluja ja pohdintoja aikaiseksi. Itse hyppäsin Kehittävän Palautteen observointeihin mukaan vasta vuosi sitten ja observoinnin koulutuksen ja observointien myötä olen saanut omaan asiantuntijan työhön paljon uutta tutkimustietoa, jota pystyn ammentamaan koulutuksissa ja keskusteluissamme henkilökunnan kanssa. Tutkitun tiedon avulla monia vaikeitakin teemoja on helpompi ottaa puheeksi ja pohtia yhdessä, miten asioita haluamme kehittää eteenpäin.
Hanna Sulonen
kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija
Kerava

Koulutuksemme pohjautuvat Kehittävä Palaute -menetelmän tutkimusaineistoon

Tarkastelemme koulutuksissamme tutkimusaineistosta kumpuavia ilmiöitä muun muassa lasten osallisuuden, oppimisen, liikkumisen ja emootioiden näkökulmista. Unohtamatta Vasua!
Lue lisää menetelmästä