Verkkokurssit & koulutukset

Varhaiskasvatuksen kentälle tarjoamamme koulutukset antavat tutkimusperustaisia näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen. Tervetuloa mukaan!
  • Vankka tutkimusperustaisuus kaikkien koulutustemme perustana
  • Verkkokurssien materiaali käytettävissä 12kk
  • Hybridikoulutukset tarjoavat asiantuntijuutta lähitapaamisten ja verkkokurssin muodossa

Hyvä lapsuus tehdään yhdessä!

Kehittävä Palaute on vuosien varrella muotoutunut tärkeäksi osaksi koko Sipoon varhaiskasvatuksen laadunhallintaa, ja laaja yhteistyö ReunamoEdun kanssa tukee monilla eri osa-alueilla toimintamme kokonaiskehittämistä. Kehittävän Palautteen avulla saamme säännöllisesti ajankohtaista tutkittua tietoa siitä, mitä varhaiskasvatuksessamme tapahtuu ja miten arki rakentuu lasten näkökulmasta. Yhteistyössä ReunamoEdun kanssa voimme analysoida tutkimustulosten avulla meneillään olevien painopisteiden tai teemojen vaikutuksia laadunhallinnan vuosikellon mukaisesti, sekä saada tärkeää tietoa tulevista kehittämistarpeista mm. koulutussuunnittelun, budjetoinnin sekä päätöksenteon tueksi.
Annette Lagerstam
Varhaiskasvatuksen palveluesimies, Servicechef inom småbarnspedagogik
Sipoon kunta – Sibbo kommun
Keravan kaupungin varhaiskasvatus on ollut mukana Kehittävässä Palautteessa jo useamman vuoden ajan. Observoijat ovat observoineet melkein kaikkia päiväkoteja ja tietoa on saatu jo melko hyvin kerättyä varhaiskasvatuksen toteuttamisesta. Kehittävän Palautteen analyyseja on käsitelty erityisesti päiväkodin johtajien kanssa kokouksissa ja henkilökunnan koulutuksissa. Tuloksista on saatu erittäin hyviä keskusteluja ja pohdintoja aikaiseksi. Itse hyppäsin Kehittävän Palautteen observointeihin mukaan vasta vuosi sitten ja observoinnin koulutuksen ja observointien myötä olen saanut omaan asiantuntijan työhön paljon uutta tutkimustietoa, jota pystyn ammentamaan koulutuksissa ja keskusteluissamme henkilökunnan kanssa. Tutkitun tiedon avulla monia vaikeitakin teemoja on helpompi ottaa puheeksi ja pohtia yhdessä, miten asioita haluamme kehittää eteenpäin.
Hanna Sulonen
kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija
Kerava

Koulutuksemme pohjautuvat Kehittävä Palaute -menetelmän tutkimusaineistoon

Tarkastelemme koulutuksissamme tutkimusaineistosta kumpuavia ilmiöitä muun muassa lasten osallisuuden, oppimisen, liikkumisen ja emootioiden näkökulmista. Unohtamatta Vasua!
Lue lisää menetelmästä