Kehittävän Palautteen tieteelliset tulokset

Kehittävän Palautteen tieteelliset tulokset

Tieteellisissä tuloksissa painottuvat hyvinvoinnin keskeisten tekijöiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen. Toisaalta tärkeää on myös saada ote rakennetekijöiden yhteydestä lasten ja perheiden arkeen ja kokemuksiin.

Esimerkkejä tuloksista ja tulosten visuaalisesta esittelystä