Tieteelliset tulokset

Kehittävän Palautteen tieteelliset tulokset

Tieteellisissä tuloksissa painottuvat hyvinvoinnin keskeisten tekijöiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen. Toisaalta tärkeää on myös saada ote rakennetekijöiden yhteydestä lasten ja perheiden arkeen ja kokemuksiin.