Tiimi

Leena Lahtinen
toimitusjohtaja,
varhaiskasvatuksen asiantuntija,
KK, MMM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Puhelin: +358 50 344 4940
leena.lahtinen@reunamoedu.fi

Vastaan ”kapellimestarina” toiminnasta tarkasti ”nuotteja” seuraten, luoden mahdollisuuksia laatutyön onnistumiselle, joita ammattitaitoiset työntekijöidemme sekä laaja kehittäjä- ja yhteistyöverkosto kehittää. Rakastan haasteita, verkostoyhteistyötä ja jatkuvaa oppimista – työyhteisön ja asiakkaiden auttamista. Pidän merkityksellisenä, että jokaisella on oikeus halutessaan olla osana tuottamaamme tärkeää hyvinvointityötä.

Tiedolla johtaminen hyvinvointityössä on minulle tärkeää. Olen kiitollinen siitä, että saan olla rakentamassa muiden toimijoiden kanssa asiakkaillemme vaikuttavuuden ja vaikutustenarviontiin liittyviä laatumittareita ja työkaluja.

Koska viisaus on ennen kaikkea ihmisissä ja yhteisössä tulee tuo viisaus valjastaa osaksi tutkittua ja luotettavaa tietoa. Itse haluan olla mukana tuon viisauden valjastamisessa meidän kaikkien yhteiseksi pääomaksi, linkittäen sen osaksi tiedolla johtamista. Yhdessä löydettyjen ratkaisumallien jakaminen, itsensä johtaminen ja osaamisen varmistaminen osaksi työkulttuuria ovat keskeisimpiä työkaluja, joita tarvitsemme tulevaisuuden haasteita ratkottaessa.

Jatkuvassa muuttuvassa maailmassa on paljon positiivisia mahdollisuuksia, joihin meidän tulee tarttua. Uskon vahvasti, että oikeanlaisella johtamisella maailmasta tulee parempi, tasa-arvoisempi sekä lasten oikeuksia ja hyvinvointia voidaan edistää. Tule sinäkin mukaan rakentamaan parempaa tulevaisuutta kanssamme.

Jyrki Reunamo
tutkimusjohtaja, dosentti
KT, Helsingin yliopiston lehtori
jyrki.reunamo@reunamoedu.fi

Jyrki Reunamo on Reunamo Educationin tutkimusjohtaja. Jyrki on varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen tohtori ja dosentti Helsingin yliopistossa. Jyrki on vastuussa Kehittävän Palautteen mittarien, menetelmien ja toimintatavan edelleen kehittämisestä. Kehittävän Palautteen tutkimuksen on oltava pätevää ja luotettavaa, jotta se voi olla kestävä perusta varhaiskasvatuksen kehittämiselle. Tässä on aina parantamisen varaa ja työtä tehdään koko ajan. Tutkimusblogi on osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/reunamo/.

Mari Sillman
koulutus- ja observointipäällikkö,
varhaiskasvatuksen asiantuntija,
KM, VO, Helsingin yliopisto
Puhelin: +358 50 5135436
mari.sillman@reunamoedu.fi

Minun työpöydälläni ReunamoEdulla pyörivät erityisesti observointeihin ja koulutuksiin liittyvät monipuoliset työtehtävät. Koordinoimme yhdessä Roosan kanssa ReunamoEdun laajalla skaalalla tapahtuvia observointeja ja koulutan säännöllisesti uusia observoijia tärkeään aineistonkeruu tehtäväänsä. Vastaan lisäksi ReunamoEdun omien observoijien toiminnasta. Tuotan erilaisia sisältöjä tutkimusraporteista vapaamuotoisempiin artikkeleihin, sekä yhteistyössä Roosan kanssa tuotan myös koulutussisältöjä erilaisiin koulutustilaisuuksiin sekä verkkokursseillemme.

Lämpö, ilo, aito kohtaaminen ja jokaisen vahvuuksien huomioiminen ovat minulle omassa työssäni sekä kasvatuksessa ja opetuksen tärkeimpiä kulmakiviä. Työssäni ReunamoEdulla minua motivoi upea näköala kasvatusalan ja kasvatustieteellisen tutkimuksen kentälle, jossa saan toimia ja kehittää jatkuvasti itseäni. Opettajuus ja kouluttaminen ovat kohokohtia työviikoissani. Kotona asiantuntijuutta ja uusia elämän oppeja puolestaan minulle opettaa pieni alle 2-vuotias kultakimpale. Varhaiskasvatus, laadukas pedagogiikka ja lasten hyvinvointi ovat minulle sydämen asioita, jotka ovat vanhemmuuden myötä saaneet uusia entistä syvempiä sävyjä ja ammatillisia näkökulmia. Oppiminen todella on elinikäinen prosessi.

Tutkimuksen kentällä minua kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti alle 3-vuotiaiden pedagogiikka, oppimisympäristöt sekä aikuisen pedagoginen toiminta ja vuorovaikutus. Esiopetus, moninaisuus ja monikulttuurisuus ovat myös minulle tärkeitä ja tuttuja teemoja varhaiskasvatuksen kentällä.

Roosa Laaksonen
koulutus- ja palvelupäällikkö,
varhaiskasvatuksen asiantuntija,
KM, VO, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Puhelin: +358 50 476 6601
roosa.laaksonen@reunamoedu.fi

Vastaan ReunamoEdulla koulutussisällöistä ja observointien koordinoinnista yhdessä Marin kanssa. Koulutan uusia observoijia ja rakennan analyysejä Kehittävä Palaute-aineistosta. Saan lisäksi käyttää luovuuttani esimerkiksi visuaalisessa viestinnässämme. Pidän työssäni sen monipuolisuudesta! Varhaiskasvatuksen tutkimuksen kentällä olen erityisen kiinnostunut syrjäytymisestä, vuorovaikutuksesta sekä vertaissuhteiden voimasta.

Rakastan lastenkirjallisuutta ja keräilen lasten runokirjoja. Opettajana pidän lapsille lukemisesta ja tarinoihin eläytymisestä (erityisesti Maukka ja Väykkä saavat aikuisenkin lukijan naurahtelemaan ja Muumi-tarinoiden klassikot pitävät sisällään viisauksia elämästä). Vahvuuteni on eläytyminen leikin maailmaan, mielikuvitus ja luovuus.

”Nyt oli merkitystä vain sillä, että olin löytänyt ensimmäisen ystäväni ja siis alkanut todella elää.”
– Tove Jansson, Muumipapan uroteot

Martta Sakko
varhaiskasvatuksen asiantuntija
KM, VO, Helsingin yliopisto
Puhelin: +358 50 568 9858
martta.sakko@reunamoedu.fi

Työnkuvani ReunamoEdulla on moninainen ja hoidan niin observointien ja koulutusten koordinointiin kuin asiakaspalveluun liittyviä työtehtäviä.

Opettajuudessa, vanhemmuudessa kuin puolisonakin olemisessa koen kohtaamisen olevan kaiken ydin. Vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin liittyvät teemat ovat lähellä sydäntäni niin tutkimuksen kuin henkilökohtaisenkin elämänkin saralla. Yhteenkuuluvuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunteen voimat kuuluvat kaikille ja  tuottavat hyvää niin lapsiryhmässä kuin työyhteisössäkin. Kuten Pii kirjoittaa muistikirjaansa Keinulauta -kirjassa:

”Keinuminen ei onnistu, jos toisessa päässä ei istu kukaan.”

Jukka Nieminen
tietohallintopäällikkö
FM tietotekniikka
jukka.nieminen@reunamoedu.fi