Tarina

Tarina

2018

Reunamo Education Research Oy aloittaa toimintansa varhaiskasvatuksen laadullisen arvioinnin palveluiden, menetelmien ja työkalujen kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi.

Yliopiston ja yrityksen yhteistyö mahdollistaa akateemisen tutkimuksen ja käytännön varhaiskasvatuksen kehittämisen, Suomessa ja kansainvälisesti.

2018

Kansallisen arviointikeskuksen, KARVIN, laadun indikaattorit antavat suuntaa varhaiskasvatuksen arviointiin. Reunamo Education Research Oy tarjoaa käytännön työkalut lakimääräisten arviointivelvoitteiden täyttämiseksi.

2017

Kehittävän palauteen vakiinnuttaminen varhaiskasvatuksen ohjauksen perusmenetelmäksi.

2016

Tutkimustulosten perusteella tehdään päätökset tarvittavista kehittämistoimista ja kehittämisen tavoista. Reaaliaikaisen kehittävän palautesysteemin rakentaminen kunnissa käynnistyy konkreettisesti.

2015

Uuden ensimmäisen vaiheen kokemusten pohjalta tarkennetun ja syvennetyn tutkimusaineiston keruu. Myös aineiston kattavuus on laajentunut ja otokseen kiinnitetty tarkemmin huomiota verrattuna ensimmäiseen vaiheeseen. Mitä varhaiskasvatuksessa todella tapahtuu? Mitä on muuttunut? Minkä pitäisi muuttua?

2014

Projektin toisen vaiheen valmistelu. Henkilöstön koulutus, tutkimusinstrumenttien hiominen ja kansainvälinen projektin synkronointi.

2012

Keväällä yksikötmallien laatiminen kehitystehtävän ratkaisuksi. Yksiköiden tuottamat mallit esiteltiin ensimmäisen kerran konferenssissa Järvenpää-talossa 23.5.2012. Keväällä 2012 toteutettiin myös laadun arviointi.

2011

Kehitystehtävien laadinta (217 kpl) ja jako varhaiskasvatuksen yksiköille, mukana sekä päiväkoteja että perhepäivähoitajia.

2010

Projektin ensimmäisen vaiheen aineiston keruu ja aineiston synkronointi.

2009

Yhteistyön aloittaminen Keski-Uudellamaalla ja Hämeenlinnassa. Mittareiden synkronointi Taiwanin kanssa. Havainnoijien koulutus

2008

Yhteistyön käynnistäminen Taiwanin kanssa