Kehittävä Palaute -esittelywebinaarit 9.4.2024

Mitä: Kehittävä Palaute -menetelmän esittely arvioinnin työkaluna opetus- ja kasvatusalalla.
Omat tilaisuudet sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen järjestäjille.

Missä: Verkossa (ilmoittaudu alla ja toimitamme sinulle Teams- linkin tilaisuuteen)

Milloin: Perusopetuksen järjestäjille: 9.4. klo 10:30-11:00, varhaiskasvatuksen järjestäjille 9.4. klo 12:30-13:15

 

Perusopetuksen esittelywebinaari klo. 10:30-11:00

Perusopetuksen toiminnan keskiössä on oppilas. Miten hän kokee koulupäivänsä ja arkensa? Saatteleeko opetus arjessa oppilaita vahvojen oppimisprosessien äärelle yhdessä ympäröivän yhteisön kanssa? Millaisia opetusmenetelmiä luokissa toteutetaan? Liikutaanko koulupäivinä?

 

 

Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin (perusopetuslaki 21§). Arvioinnin yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on tehdä näkyväksi oppilaan kokema perusopetuksen arki ja toteuttaa lapsivaikutusten arviointia. Tiedättekö te, mitä kuntanne oppilaille todella kuuluu kouluarjen tiimellyksessä? Kohdentuuko panoksenne ja työnne kouluissa oikeisiin asioihin?

 

Varhaiskasvatuksen esittelywebinaari klo. 12:30-13:15

Varhaiskasvatuksen keskiössä on lapsi ja hänen kokema arki. Se arki toteutuu joka päivä leikeissä, toiminnassa ja kohtaamisissa ryhmän aikuisten ja muiden lasten kanssa. Miten lapset leikkivät ja kuka jää leikkien ulkopuolelle? Miten leikki ja varhaiskasvatustoiminta tukee lapsen hyvinvointia?

 

Monin paikoin haastavassa henkilöstötilanteessa onkin erityisen tärkeää selvittää, miltä tuo lapsen kokema arki varhaiskasvatuksessa todella näyttää, lapsen silmin. Tuon arjen laadun arviointiin velvoittavat niin varhaiskasvatuslaki kuin VASUkin, kaikkia varhaiskasvatuksen järjestäjiä. Tiedättekö mitä teidän arkeen lapsille todella kuuluu? Kohdistuuko työpanoksenne oikeisiin asioihin?.

 

Järjestämme tiistaina 9.4.2024 kaksi webinaaria, jossa esittelemme konkreettisesti arvioinnin työkaluamme, Kehittävä Palaute- menetelmää, joka on monessa kunnassa vakiintunut luotettavaksi varhaiskasvatuksen arviointimenetelmäksi. Kehittävä Palaute on otettu viime vuosina hyvien ja tuloksellisten kokemuksien siivittämänä käyttöön myös perusopetuksessa. Webinaarissa kerromme, miten menetelmä konkreettisesti toimii, millaista tietoa se tuottaa ja miten tiedon pohjalta toimintaa voidaan kehittää ja johtaa.

Jos et pääse kuulolle webinaarimme ajankohtana, on webinaarista saatavilla myös tallenne. Ilmoittaudu siis matalalla kynnyksellä mukaan ja tule kuulemaan sekä kysymään Kehittävä Palaute- menetelmästä! Tallenteen linkki toimitetaan kaikille ilmoittautuneille.