Varhaiskasvatus 2017-2018

Tällä hetkellä jo kolmasosa Suomen varhaiskasvatuksesta on Kehittävän Palautteen piirissä. Meillä on ennen näkemättömän tarkka kuva suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuuksista ja kehittämisen tarpeista. Tulokset perustuvat satunnaisotantaan ja observointia kehitetään koko ajan. Aineisto myös karttuu, joka päivä noin 600 satunnaisobservointia kertoo ajantasaisen tilanteen. Tutustu tämän vuoden tuoreisiin tuloksiin. Suuret kiitokset observoijille, observoitujen päiväkotien henkilöstölle, päiväkodin johtajille ja kuntien asiantuntijoille!