Valssi tulee – oletko valmis?

Valssi ja Kehittävä palaute tanssivat hyvin yhteen

Me ReunamoEdulla olemme seuranneet mielenkiinnolla Valssin vaiheita ja askelia, ovathan lapsihavainnointiin ja kentän todelliseen tilanteeseen pohjautuva Kehittävä Palautteemme ja Karvin itsearvioinnilla toteutettava Valssi upealla tavalla toisiaan täydentäviä laadunarviointijärjestelmiä.  

Ensimmäiset mukaan valikoituneet varhaiskasvatuksen järjestäjät ryhtyvät pilotoimaan Karvin kansallisen laadunarviointijärjestelmä Valssin käyttöä maaliskuussa 2023 ja palvelu avautuu kaikille järjestäjille sekä palveluntuottajille elokuussa, jolloin varhaiskasvatusorganisaatiot, useat asiakkaamme mukaan lukien, voivat halutessaan ottaa Valssista käyttöön monipuolisesti erilaisia itsearviointityökaluja sekä kytkeä tämänkin järjestelmän osaksi organisaationsa laadunhallintaa.  

Valssin taustalta löytyvät Karvin laatukriteerit, joilla todennetaan 34 rakennetekijästä ja 26 prosessitekijästä kumpuavaa Karvin laatuindikaattoria. Kun Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Valssin käyttöönottoa 3 miljoonan euron suuruisella erityisavustuksella, on kyseessä varmasti käyttäjilleenkin merkittävä ponnistus, varsinkin kun samalla painitaan henkilöstön saatavuushaasteiden kanssa. Kerättävän arviointitiedon tulisi toisaalta olla määrältään riittävää, mutta myös laadultaan luotettavaa. Onkin tärkeää pohtia, kuinka paljon resursseja arviointiin sekä sitä seuraavaan kehittämiseen voidaan sitoa vaarantamatta henkilöstön jaksamista ja tällä tavoin osaltaan varmistaa heidän sitoutumisensa laadunarviointiin.  

 

Kuinka siis valita käyttöönotettavaksi juuri omaan tilanteeseen sopivat arviointityökalut Valssista? 

Oikean arviointityökalun valintaa varten tarvitaan tietoa varhaiskasvatuksen nykytilasta. Kehittävän Palautteen avulla olemme tehneet useissa kunnissa onnistuneita ja laaja-alaisia nykytilankartoituksia sekä seurantaa joko ReunamoEdun observoijien tai asiakkaan omasta henkilökunnasta koulutettujen observoijien keräämästä aineistosta. Nykytilankartoitus on näissä tapauksissa antanut luotettavaa tietoa lasten kokemasta varhaiskasvatuksen laadusta, niin vahvuuksista kuin kehittämiskohteistakin. Tämän tutkitun tiedon pohjalta on ollut helppo ottaa puheeksi vaikeitakin teemoja henkilöstöryhmittäin sekä valita ja myöskin perustella juuri Teille merkityksellisimmät arvioinnin ja kehittämisen kohteet sekä niihin liittyvät arviointityökalut. Tässä yhteydessä koulutus- ja konsultointipalvelujemme tuella on myös usein integroitu laadunarvioinnin kokonaisuus olemassa olevaan vuosikelloon esimerkiksi pedagogisen dokumentoinnin ja -johtamisen rakenteisiin sekä kunnan päätöksentekoon lasten ja huoltajien osallisuutta unohtamatta.

Autamme ja tapaamme teitä kaikkia arvioinnin parissa pohdiskelevia mielellämme, ja kerromme lisää palveluistamme. Kun arviointi ja kehittäminen ei ole muusta toiminnasta irrallista voivat kaikki osapuolet oivaltaa sen merkityksellisyyden. Tällöin onnistumme – yhdessä! 

 

Jaakko Forsell
kehittämisasiantuntija
Reunamo Education Research