UKK

Usein kysytyt kysymykset

Miksi kuntamme kannattaisi osallistua Kehittävä Palaute – toimintaan?

Kehittävä Palaute tarjoaa todellista tietoa varhaiskasvatuksen arjesta ja sen laadullisesta toteutumisesta. Se mahdollistaa kehittämistarpeiden kartoittamisen myös alueellisesti ja toimintamuodoittain. Kehittävä Palaute on työkalu varhaiskasvatuksen kehittämiseen kunnan hallinnolle, päiväkotien johtajille sekä henkilökunnalle. Se tekee varhaiskasvatuksen arjen näkyväksi ja tarjoaa tietoa päätöksen teon tueksi.

Lue lisää

Mitä palveluita on tarjolla?

Katso palveluvalikkomme ja kysy lisää

Haluamme palvella erityisesti huoltajia ja perheitä. Miten tämä onnistuu?

Voimme tarjota vanhemmille ajantasaista tietoa varhaiskasvatuksen sisällöistä ja laadusta.

Kunnilla on arviointivelvoite. Miten järjestämme arviointivelvoitteiden toteuttamisen pätevästi?

Kehittävä palaute on valmis konsepti varhaiskasvatuksen lakisääteisen arvioinnin toteuttamiseksi, toiminnan nykytilan kartoittamiseksi ja laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi niin kuntapäättäjien, johtajien, päälliköiden sekä asiantuntijoiden kuin myös työryhmien ja yksittäisten kasvattajien näkökulmasta.

Keräämme aineistoja tieteellisesti luotettavia mittareita. Mittarimme ovat observointi, oppimisympäristönarviointilomake, johtajan lomake sekä lapsilomake. Kehittävän Palautteen avulla esimerkiksi kunnat ja yksityiset palveluntuottajat saavat luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa lasten osallisuuden, hyvinvoinnin ja oppimisen parantamiseksi. Lapsihavainnoinnin ja itsearviointien kautta nykyisin käytössä olevien, helposti vertailtavien talouden tunnuslukujen lisäksi tietoa tuotetaan muun muassa pedagogisen toiminnan, vuorovaikutuksen laadun ja ihmissuhteiden pysyvyyden näkökulmasta.

Vanhemmille

Mitä tietoja lapsestani kerätään?

Mitään tunnistetietoja kuten nimiä, osoitteita, henkilötunnuksia jne. ei kerätä. Lasten toimintaa, vuorovaikutusta ja hyvinvointia arvioidaan observoinnilla. Observoinnissa lasta ei häiritä mitenkään eikä lapsi ole tietoinen observoinnista. Päiväkotiryhmän varhaiskasvattajat arvioivat oppimisympäristöä ja lapsen taitoja. Lisäksi päiväkodin johtaja arvioi päiväkodin johtamista.

Voiko lapseni tunnistaa tutkimusaineistosta?

Yksittäistä lasta ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta. Lasten nimiä, osoitteita, henkilötunnuksia jne. ei kerätä. Kaikki aineistomme on numeerista.

Miksi tutkimusta tehdään lapseni päiväkodissa?

Useissa tutkimuksissa ja kartoituksissa on todettu, että lapset ja vanhemmat ovat useimmiten tyytyväisi varhaiskasvatukseen ja pitävät suomalaista varhaiskasvatusta laadukkaana. Kehittämistyötä tehdään silti runsaasti ja parannettavaakin varhaiskasvatuksessa löytyy. Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa hankkeessa on tarkoituksena ensin perusteellisesti tutkia lasten kohtaama ja tuottama varhaiskasvatuksen arki ja tulosten pohjalta tuottaa palautetta kasvattajille. Näin varhaiskasvatusta voidaan edelleen kehittä todellisen tiedon pohjalta.

Mitä observoinnissa tapahtuu?

Observointia suorittaa koulutettu havainnoitsija, joka on yleensä toisen päiväkodin lastentarhanopettaja tai henkilökunnan jäsen. Observoija ei vaikuta ryhmän tai lapsen toimintaan millään tavalla. Observoija pyrkii olemaan näkymätön ja seuraa sivusta mm. ryhmän ja lasten toimintaa, emootioita, sitoutumista ja fyysistä aktiivisuutta. Observoija tallentaa havainnointitietoa tabletilla. Observoija havainnoi vain niitä lapsia, joiden vanhemmilta on saatu suostumus osallistumiseen.

Mitä lapselleni tehdään tutkimuksessa?

Lapsi ei yleensä tiedä osallistuvansa tutkimukseen, ellei häntä haastatella tai hänen toimintaansa testata, johon kuitenkin pyydetään suostumuslomakkeen lisäksi erillinen lupa vanhemmilta.

Mistä saan lisätietoa tutkimuksesta?

Saat kattavan kuvan Kehittävästä Palautteesta tutustumalla näihin nettisivuihin. Täältä näet tieteellisiä tuloksia. Täältä voit lukea esimerkkejä eri osallistujien kokemuksista.

Lisätietoa voit kysyä oman kuntasi yhdyshenkilöltä, jonka yhteystiedot löydät suostumuslomakkeesta.