Takaisin

Osaamisen kartoitus

Laadunarvioinnin työkalu
Oletteko jo ottaneet uuden Vasun (2022) haltuun? Osaamisen kartoitus on työkalu varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen, kehityskeskustelujen pohjaksi sekä oiva väline Vasun haltuunottoon! Saatavilla myös ruotsiksi!

Osaamisen kartoitus on työkalu varhaiskasvatuksen pedagogiseen johtamiseen niin organisaation, kuin päiväkodin johtamisen tasolla. Vasun tunteminen on koko tiimin edellytys yhteisessä työssä onnistumiselle!

Päiväkodin johtajalle Osaamisen kartoitus tarjoaa työkalun kasvatushenkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen sekä kehityskeskustelujen pohjaksi. Osaamisen kartoituksen pohjalta on mahdollista selvittää, millainen henkilöstön Vasun tuntemus on ja millaista täydennyskoulutussuunnitelmaa henkilöstölle kannattaa laatia.

Organisaation tasolla (kunnat ja palveluntuottajat) Osaamisen kartoituksesta saadaan henkilöstön vastausten pohjalta muodostuva kokonaisraportti, josta saadaan näkökulmaa siihen, kuinka Vasua toteutetaan kentällä.

Miten Osaamisen kartoitus toimii?

Osaamisen kartoitus on verkkokoulutusalustallamme toimiva sarja monivalinta- ja avoimia kysymyksiä. Monivalintatehtävät kohdistuvat Vasun tuntemukseen. Avoimissa tehtävissä syvennytään pohtimaan Vasun toteutumista arjen tekoina. Yksittäiset kasvattajat täyttävät Osaamisen kartoituksen henkilökohtaisesti ja tulostavat henkilökohtaisen raportin, jota voidaan käyttää kehityskeskustelujen pohjana.

  • Tehtyään Osaamisen kartoituksen työntekijä saa tulostettavan raportin, johon on koottu hänen monivalintakysymystensä pistemäärä osa-alueittain.
  • Raporttia voidaan käyttää esimiehen kanssa käydyn kehityskeskustelun pohjana. Avointen kysymysten koonti on tulosteessa keskustelun tukena.
  • Työntekijä voi tunnistaa, missä hänen VASU-tuntemuksensa on vahvinta ja missä hän vielä voisi kehittää ammatillista osaamistaan.

Henkilöstön vastausten pohjalta saadaan koko organisaation tasolle kokonaisraportti. Tämä kokonaisraportti on tilastollinen kooste monivalintatehtävien vastauksista. Organisaation tasolla kokonaisraporttia hyödynnetään muun muassa henkilöstön täydennyskoulutussuunnittelussa.

Kuinka otamme Osaamisen kartoituksen käyttöömme?

Aluksi selvitämme, kuinka monta käyttäjälisenssiä tarvitsette. Tämän jälkeen avaamme teille asiakkuuden verkkokauppamme Oma tili-sivulle. Nimetty yhteyshenkilö organisaatiostanne hallinnoi näppärästi Oma tili-sivullanne Osaamisen kartoituksen lisenssejänne. Halutessanne sovimme kanssanne työkalun käyttöönotosta tilaisuuden (noin 1h) päiväkodin johtajille.

Henkilöstö täyttää kartoituksen sovitulla aikavälillä, jonka aikana yksittäisten työntekijöiden on mahdollista tulostaa omat henkilökohtaiset raportit. Lopuksi toimitamme teille kokonaisraportin ja käymme tulokset yhdessä läpi. Ota yhteyttä ja sovitaan käyttöönotosta!

Pyydä tarjous!

Kyseessä on tilaustuote. Kysy meiltä lisätietoa, pyydä esittely ja suunnitellaan yhdessä työkalun käyttöönotto!

  Tuote saatavilla myös ruotsiksi! 

Lisätietoja

info@reunamoedu.fi