Takaisin

Onnistu työssäsi! Syyskuun 2024 toteutus

Hybridikoulutus
25.9.2024 & 20.11.2024
Onnistu työssäsi! –koulutuskokonaisuus on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskentelevälle vailla tehtävän edellyttämää koulutusta toimivalle henkilöstölle tukemaan peruspedagogiikkaa ja Vasun mukaista arkea.

Ajankohta

25.9.2024 & 20.11.2024

Paikka

Verkossa (Teams) sekä Viope-verkkokurssilla

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen opettajan sekä -lastenhoitajan tehtävissä vailla tehtävän edellyttämää koulutusta työskentelevät

Kieli

Saatavilla vain suomeksi

Uutuuskoulutuksemme Onnistu työssäsi! on OPH:n rahoittaman Onnistu opettajuudessa! -koulutushankkeemme ”pikkusisarus”, jonka avulla pääsemme tarjoamaan suuren suosion saanutta koulutushanketta vastaavaa koulutusta hiukan tiiviimmässä paketissa laajemmalle kohderyhmälle.

Onnistu työssäsi! -koulutus tukee varhaiskasvatuksessa vailla tehtävän edellyttämää koulutusta toimivaa henkilöstöä onnistumaan pedagogisessa työssään. Koulutus antaa innostavalla, konkreettisella ja kannustavalla otteella aineksia pedagogiseen työhön lapsiryhmässä!

Koulutus sopii esimerkiksi sijaisuuksia tekevälle, varhaiskasvatukseen juuri astuneelle henkilölle tai varhaiskasvatuksessa jo pidempään toimineelle lastenhoitajalle, joka työskentelee varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä ja kaipaa tehtäväänsä tukea.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa laadukkaan pedagogiikan toteutumista ja antaa konkreettisia avaimia inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Lisäksi koulutuskokonaisuuden aikana syvennytään arvokkaan ja moninaisen tiimin yhteiseen ja toimivaan työhön niin varhaiskasvatuksen opettajan kuin varhaiskasvatuksen lastenhoitajankin näkökulmasta. Koulutuskerroilla työskennellään sekä yhdessä, että tehtävänkuvan mukaisiin (VO/LH) pienryhmiin jakautuen. Teemoihin syvennytään pienryhmissä oman perustehtävän kautta. 

Koulutus sisältää:

  • Kaksi 3 tunnin pituista koulutuskertaa verkossa (Teams).
  • Yhteisiä innostavia koulutusosuuksia niin varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä, kuin lastenhoitajan tehtävissä toimiville.
  • Koulutukseen kuuluva verkkotyöskentely tapahtuu tehtävänkuvan mukaisilla erillisillä verkkokursseilla. Pääset sille verkkokurssille, joka palvelee parhaiten sinun työnkuvaasi. Verkkokurssi pitää sisällään kaksi lapsiryhmässä toteutettavaa kehittämistehtävää.
  • Runsaasti konkretiaa, mahdollisuuksia keskustelulle ja kysymyksille, työvälineitä ja tukea pedagogiikan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

 

Koulutusohjelma:

Koulutuskerta 1. Vauhtia päivään Vasusta!

 25.9.2024 klo 9:00-12:00

Ensimmäinen koulutuskerta sukeltaa konkreettisesti Vasuun työtä ohjaavana ja työtä tukevana välineenä. Miten Vasu valjastetaan työn tueksi? Puhumme työtä ohjaavista arvoista, pohdimme oppimis- ja lapsikäsitystä ja syvennymme pedagogiikkaan ruohonjuuritasolla. Mitä pedagogiikka oikeastaan on? Miten se näkyy arjen tekoina?

Lasten vasut ohjaavat kasvatushenkilöstön työtä lapsiryhmässä. Miten tätä tiimin yhteistä vasutyötä tulisi lähestyä eri tehtävänkuvista käsin?

Teemme ensisukelluksen leikkiin lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin kulmakivenä sekä varhaiskasvatuksen keskeisenä työtapana. Lähdemme erityisesti tutkimaan kasvatusvuorovaikutusta ja aikuisen roolia lapsen leikin tukijana. Uskallamme väittää, että kokeneet ja rohkeatkin leikkijät saavat uusia ajatuksia oman osaamisensa tueksi!

Lopuksi puhumme pedagogisesti eheästä varhaiskasvatuspäivästä. Kurkistamme, miten pedagogiikka ujuttautuu ihan tavallisiin varhaiskasvatuspäivän taitekohtiin, kuten ohjattuun toimintaan, ulkoiluun, ruokailuun, perushoitoon ja siirtymätilanteisiin. Saat kannustavalla ja innostavalla otteella aineksia toiminnan kehittämiseen!

 

Koulutuspäivä 2: Yhteistyöllä pedagogisesti eheä päivä

 20.11.2024 klo 12:30-15:30

Toisella koulutuskerralla syvennymme inklusiivisen työotteen hengessä jokaisen lapsen hyvinvointiin. Syvennymme etenkin lasten osallisuuteen ja siihen, kuinka sitä tulisi vaalia eräänä keskeisimpänä työtä ohjaavana arvona. Miten lasten osallisuus näyttäytyy varhaiskasvatuksen arjessa? Millaiset työtavat tukevat sen toteutumista?

Kurkistamme tutkimuksen osoittamiin lapsen hyvinvoinnin osatekijöihin. Lasten osallisuuteen ja vertaissuhteisiin syvennytään esimerkiksi oppimisen, tunteiden ja liikkumisen näkökulmasta.

Jatkamme koulutuksen punaisen langan, leikin parissa. Keskustelemme leikistä pedagogisena työvälineenä. Miten tiimin yhteisellä työllä tuetaan lasten pitkäkestoisia leikkejä, miten aikuisen rooli ja suhtautumistapa vaikuttavat niihin? Miten omalla mallinnuksellasi kasvatat hyvää lasten keskinäiseen leikkiin ja vaalimisen arvoisiin kaverisuhteisiin? Entä miten havaitsemme syrjään jäävän lapsen ja tuemme häntä?

Päivän keskiössä on lisäksi toimiva tiimi laadukasta varhaiskasvatusta rakentamassa. Tarjoamme aineksia ja näkökulmia toimivaan tiimityöhön. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä toimivien kanssa puhumme tiimin pedagogisesta johtamisesta.

 

Verkkokurssityöskentely osana koulutusta

Pääset verkkokurssille koulutuskokonaisuuden alkaessa. Verkkokurssille tallennetaan koulutuspäivien koulutusmateriaalit sekä mahdolliset tallenneosuudet. Pääset lisäksi syventymään teemoja käsitteleviin lukuihin halutessasi lisää. Verkkokurssilta löydät lisämateriaalia ja työkaluja, joita voit haluamassasi hetkessä hyödyntää omassa työssäsi.

Saat hyvät ohjeet verkkokurssille. Verkkokurssin tarkoitus on ennen kaikkea tukea sinun työtäsi tarjoamalla paikan, jonne hyödyllisiä työkaluja ja materiaaleja on koottu sinua varten.

Verkkokurssi tarjoaa tuoretta tutkimustietoa ja ohjaavat asiakirjat koulutuksen perustana innostavasti ja konkreettisesti arjen työhön sitoen!

Verkkokurssi on käytettävissäsi vuoden ajan, eli voit hyödyntää koulutuksen materiaaleja vielä pitkään koulutuspäivien jälkeenkin!

 

Ilmoittautuminen

Alla olevalla lomakkeella ilmoittautumisen voi tehdä yksityishenkilönä tai organisaationa, jolloin voit ilmoittaa useamman osallistujan yhdellä kertaa. Huomaathan, että yli 30 osallistujan ilmoittamisesta saa ryhmäalennuksen ja olethan tällöin yhteydessä info@reunamoedu.fi.  Lähettäessäsi ilmoittautumisen, saat laskun sähköpostiisi tai ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen 14 vuorokauden kuluessa.

Koulutus järjestetään minimiosallistujamäärän täyttyessä. Tutustuthan Reunamo Education Research Oy:n tilaus- ja toimitusehtoihin.

Ilmoittautumisaika päättyy 11.9.2024.

 

Mari Sillman ja Martta Sakko

Kouluttajat, varhaiskasvatuksen asiantuntijat
ReunamoEdun kouluttajat Mari Sillman ja Martta Sakko vetävät koulutusta innostavalla, konkreettisella, lempeällä ja kannustavalla otteella. Taustaltaan kouluttajat ovat varhaiskasvatuksen opettajia (KK, KM). Kouluttajien sydämen asia on, että varhaiskasvatuksessa jokaisella lapsella on hyvä olla. Kouluttajina heidän pyrkimyksensä on, että jokainen koulutukseen osallistunut saisi koulutuksen jäljiltä voimaantuneen ja innostuneen tunteen omaan arvokkaaseen työhönsä kasvattajana!

Paikat varataan nyt!

Varaa paikkanne koulutukseen esittelytekstin alla olevalla lomakkeella!
Ilmoittautumisaika päättyy 11.9.2024.

Yli 30 paikkaa varaaville ryhmäalennus. Ole tässä tapauksessa yhteydessä ennen lomakkeen täyttämistä.

Tiedustelut: info@reunamoedu.fi tai
Martta Sakko, puh. 050 568 9858.

Koulutus järjestetään yhteistyössä HY+:n, Helsingin yliopiston omistaman täydennyskoulutusyhtiön, kanssa.