Takaisin

Eheä päivä esiopetuksessa: työkaluja kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun!

Verkkokurssi
Non-stop!
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu käynnistyi syksyllä 2021. Tämän tueksi olemme palastelleet kokeilun opetussuunnitelman ja nostaneet konkreettisesti sen keskeisimmät asiat valokeilaan. Verkkokurssi tarjoaa tutkimusperustaisen katsauksen esiopetukseen sekä sen kehittämiskohtiin ja tarjoaa välineitä opetussuunnitelman kehittämisorientoituneen otteen toteuttamiseksi. Verkkokurssi pyörii non-stoppina ja sen sisällöt ovat käytössänne 12kk! Lisäksi verkkokurssi sisältää tulostettavan työkalupakin!

Ajankohta

Non-stop!

Paikka

Viope-verkkokurssialusta

Kohderyhmä

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun henkilöstö

Kieli

Suomi

Verkkokurssilla tarkastellaan, millainen on kokeiluun osallistuvien ikäluokkien varhaiskasvatuspäivä Kehittävä Palaute -tutkimusmenetelmän tulosten valossa.

 • Mitä lasten hyvinvointiin liittyviä asioita tulee erityisesti huomioida kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa? 
 • Kuinka aikuisen toiminnalla edistetään eheää varhaiskasvatuspäivää ja esiopetusta?  

Kurssi on tarkoitettu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Kurssilainen saa itselleen tulostettavan Eskariopen työkalupakin, johon on koottu kurssin materiaalit sekä omassa tiimissä toteutettavat kokeilun opetussuunnitelman ja Kehittävä Palaute-tutkimustulosten valossa valikoituneet kehittämistehtävät. Näin ollen verkkokurssin käytyään opettaja/tiimi saa itselleen talteen ja myöhemminkin hyödynnettäväksi kurssin materiaalit työkalupakin muodossa. Kurssilta saatuja materiaaleja voi hyödyntää koko toimintakauden ajan ja vielä verkkokurssin käyttöoikeuden päätyttyäkin!

Kuva: Eskariopen työkalupakki

 

 

 

 

 

Verkkokurssin voi suorittaa juuri itselleen ja omalle tiimilleen sopivissa ajankohdissa ja sopivan mittaisissa osissa.

Kurssin sisältöjä:
Kurssilla käydään läpi kokeilun tavoitteet niin, että tarjoamme:

 • Tutkittua tietoa kokeiluun osallistuvien ikäryhmien hyvinvoinnin nelikentän tuloksien näkökulmasta
 • Kokeilun opetussuunnitelman keskeisimmät sisällöt tutkitun tiedon valossa
 • Tehtäviä, jotka tukevat kurssin sisältöjen viemistä arkeen ja toimintakulttuurin muutosta
 • Välineitä oman pedagogisen toiminnan tarkasteluun tiimissä ja työyhteisössä
 • Eskariopen työkalupakki (koko kurssin sisällöt tiivistetysti, sisältäen pohdintatehtäviä tiimikeskustelujen pohjalle, tilaa omille muistiinpanoille sekä konkreettiset kehittämistehtävät).
 • Verkko-oppimisympäristö, johon lukeutuu videoluentoja, havainnointivideoita, 360-oppimisympäristöupotuksia sekä tutkimustuloksia avaavia ja havainnollistavia interaktiivisia kuvaajia.

 

Ilmoittautuminen ja osallistuminen:

 • Nappaa tuote ostoskoriisi ja syötä joko itsesi osallistujaksi, tai kerralla koko työyhteisösi mukaan
 • Saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen, koulutusinfon ja kutsut koulutustilaisuuksiin sekä verkkokurssialustalle
 • Verkkokurssi on käytössäsi 12kk ilmoittautumisesta!

 

Ilmoittaudu mukaan

59,00 
47,58 
Alv 24%
Alv 0%

Paikkoja vapaana

Lisätietoja

info@reunamoedu.fi