Turku

Turku

”Siitä, kun Turku tuli mukaan orientaatioprojektiin, on tapahtunut paljon. Vuonna 2015 orientaatioprojektin kakkosvaiheessa lasten observoinnit tehtiin paperilomakkeille, jotka itse henkilökohtaisesti vein Jyrki Reunamolle. Tuolloin Turussa toteutettiin massiivinen observointi siten, että jokaisessa päiväkodissa oli koulutettu observoija, joka kävi ennalta määritellyssä ”paripäiväkodissa” observoimassa. Sieltä sitten tuli vastaavasti toinen observoija ”vaihdossa”. Observointipäivät olivat kuitenkin satunnaiset ja muutkin tieteellisen tutkimuksen kriteerit täyttyivät.

Orientaatioprojektin jälkeen osallistuimme Kouvolan vetämään Kehittävä Palaute –hankkeeseen, johon saatiin Opetushallituksen rahoitusta. Kehittämistiimillä oli tekemisen meininki ja toimintamallia hiottiin yhteisissä kokouksissa. Hankkeessa observointien tallennus kehitettiin sähköiseksi, samoin lomakkeiden täyttämiset. Koemme, että observoinnin kautta saamme todellista tietoa siitä, mitä varhaiskasvatuksessamme tapahtuu.

Turussa tuloksia on seurattu säännöllisesti ja asia on ollut esillä esimiespäivissä. Välillä näkyy joidenkin osa-alueiden osalta kehitystä, joskus ei ole saavutettu asetettuja tavoitteita. Mielenkiintoista on seurata esimerkiksi kuukausivertailua eri observoitavien asioiden suhteen. Tällöin on hyvä yhdessä miettiä, miksi jossakin kuussa esimerkiksi sääntöleikkien osuus on vähentynyt huomattavasti. Yhdessä keskustellen löytyvät usein myös syyt. Vuoden 2019 palvelualueen tavoitteisiin on kirjattu observoinnin avulla saatavan tiedon seuraamista. Tästä syystä on myös tärkeä huolehtia observoijien täydennyskoulutuksesta ja toimintamallin koordinoinnista kuntatasolla.”

Ulla Soukainen, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, Turku