Sipoo

Kehittävä Palaute on vuosien varrella muotoutunut tärkeäksi osaksi koko Sipoon varhaiskasvatuksen laadunhallintaa, ja laaja yhteistyö ReunamoEdun kanssa tukee monilla eri osa-alueilla toimintamme kokonaiskehittämistä. Kehittävän Palautteen avulla saamme säännöllisesti ajankohtaista tutkittua tietoa siitä, mitä varhaiskasvatuksessamme tapahtuu ja miten arki rakentuu lasten näkökulmasta. Yhteistyössä ReunamoEdun kanssa voimme analysoida tutkimustulosten avulla meneillään olevien painopisteiden tai teemojen vaikutuksia laadunhallinnan vuosikellon mukaisesti, sekä saada tärkeää tietoa tulevista kehittämistarpeista mm. koulutussuunnittelun, budjetoinnin sekä päätöksenteon tueksi. Vuodesta 2019 olemme esimerkiksi panostaneet paljon leikin kehittämiseen varhaiskasvatuksen keskeisenä työtapana, sekä seuranneet kehittämishankkeen vaikutuksia Kehittävän Palautteen avulla. Vuoden 2022 yhtenä kehittämistyön kärkenä tulee olemaan kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen uudistuvan varhaiskasvatuslain mukaisesti, ja myös tähän kehittämistyöhön saamme työkaluja ja tukea ReunamoEdulta.  

Kehittämistyössä koemme tärkeänä, että meillä on edellytykset kohdentaa käytössä olevia resursseja oikeisiin asioihin. Kehittävä Palaute antaa meille mahdollisuuden objektiivisesti tarkastella sekä vahvuuksiamme että kehittämistarpeitamme, ja toteuttaa pedagogista kehittämistyötämme olemassa olevien tarpeiden mukaisesti. Kun Kehittävän Palautteen rinnalla käytetään muitakin ReunamoEdun laadunhallintaa tukevia työkaluja osana kunnan omaa suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen kokonaisuutta, voimme varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytykset sekä hallinnon, päiväkodin johtajien että jokaisen yksittäisen ryhmän tasolla, jokaisen lapsen yksikölliset tarpeet huomioiden.  

Annette Lagerstam

Varhaiskasvatuksen palveluesimies, Servicechef inom småbarnspedagogik

Sipoon kunta – Sibbo kommun