Kerava

”Keravan kaupungin varhaiskasvatus on ollut mukana Kehittävässä Palautteessa jo useamman vuoden ajan. Observoijat ovat observoineet melkein kaikkia päiväkoteja ja tietoa on saatu jo melko hyvin kerättyä varhaiskasvatuksen toteuttamisesta. Kehittävän Palautteen analyyseja on käsitelty erityisesti päiväkodin johtajien kanssa kokouksissa ja henkilökunnan koulutuksissa.  Tuloksista on saatu erittäin hyviä keskusteluja ja pohdintoja aikaiseksi.

Tableau -pohjaisen FinKids 0.3. analyysi -ohjelman avulla olemme opetelleet itse tekemään tuloksistamme analyyseja viimeisen kuluneen puolen vuoden aikana. Analyyseja on helppo tehdä itse ja niiden tekemisessä on avartunut silmät siihen tiedon määrään, mitä tuloksista on hyödynnettävissä. Kehittämistyö on saanut paremman pohjan, kun tutkittu tieto on kunnolla näytettävissä ja analysoitavissa varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Tämä on tuonut aivan uuden ulottuvuuden Keravan varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja strategiseen pohdintaan ja linjauksiin.

Itse hyppäsin Kehittävän Palautteen observointeihin mukaan vasta vuosi sitten ja observoinnin koulutuksen ja observointien myötä olen saanut omaan asiantuntijan työhön paljon uutta tutkimustietoa, jota pystyn ammentamaan koulutuksissa ja keskusteluissamme henkilökunnan kanssa. Tutkitun tiedon avulla monia vaikeitakin teemoja on helpompi ottaa puheeksi ja pohtia yhdessä, miten asioita haluamme kehittää eteenpäin.

Asian pohtiminen yhdessä parantaa meitä kiinnittämään huomiota haasteisiimme ja oikeisiin kehittämisen kohtiimme. Lisäksi observointien aikana tehtävät analyysit omasta lapsiryhmästä ja oppimisympäristöstä vie kasvattajien ajatuksia oman ryhmän kehittämistarpeisiin. Kehittävän Palautteen avulla moni kehittämisen paikka tulee näkyväksi.”

Hanna Sulonen, kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija, Kerava