Varhaiskasvatuksen laadun arviointi Porvoossa

Varhaiskasvatuksen laadun arviointi Porvoossa

Varhaiskasvatuksen laadun arviointi: Porvoon vahvuutena leikki ja lukeminen

Varhaiskasvatuksen laatua tarkasteltiin Porvoossa alkuvuodesta Reunamo Education Research Oy:n Kehittävä Palaute -menetelmän avulla. Observointien tuloksena selvisi, että vahvuutena Porvoon varhaiskasvatuksessa ovat leikki ja lapsille lukeminen. Kuormittavaa liikkumista on tarve lisätä entisestään.

Erityisesti lukemisen hyvä tulos on poikkeuksellinen vertailutuloksiin nähden.

– Lukemisen tärkeyttä on pidetty esillä ja meillä on pitkät ja hyvät perinteet kirjaston kanssa tehtävässä yhteistyössä ja kirjaston palvelujen käytössä, kertoo Porvoon varhaiskasvatuksenohjaaja Jaana Häkkinen.

Muuta maata runsaammin Porvoossa on tuettua leikkiä, jossa lapset ja aikuiset toimivat yhdessä, pääasiallisesti aikuisen ohjaamana. Leikkiä suositellaan edelleen kehittämään. Aikuisten tulisi rohkeammin heittäytyä leikin maailmaan lasten kanssa ja rikastaa leikkiä.

– Kehittyvää leikkiä luodaan ja jaetaan yhdessä, jolloin aikuinen ohjaa lasta tutkimaan uusia asioita ja avaa lapselle uusia oppimisen polkuja, Reunamo Education Research Oy:n toimitusjohtaja Leena Lahtinen kertoo.

Henkilöstön osaaminen näkyy hyvin laadukkaana aikuisten suunnittelemana ja ohjaamana toimintana. Tämä osaaminen tulisi ottaa tulosten perusteella paremmin käyttöön myös muissa päivän tilanteissa, erityisesti ns. perushoitotilanteissa, kuten ruokailuissa, ulkoilussa ja pukemistilanteissa. Lahtisen mukaan kaikki päivän eri tilanteet ja toiminnat ovat lapsen kannalta pedagogisesti tärkeitä hetkiä. Aikuisen sitoutuminen muuhunkin, kuin vain ohjattuun toimintaan tukee lasten kiinnittymistä tekemiseen ja vertaissuhteisiin, aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä oppimisprosessien syventämistä.

Lapsilla on positiivisia tunteita eniten erilaisissa leikeissä mutta myös ohjatussa toiminnassa näkyy lasten ilo ja riemu. Negatiivisia tunteita lapsilla on valtakunnallisestikin katsottuna varhaiskasvatuksessa vähän.

Porvoon varhaiskasvatuksen yhdeksi kehittämisen kohteeksi esitetään oppimisympäristöjen kehittämistä yhdessä aikuisten ja lasten kanssa.

– Lasten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja heidän näkemysten ja ehdotusten käsittely toiminnassa olisi tärkeää, Lahtinen toteaa.

Liikkumattomia lapsia Porvoon varhaiskasvatuksessa on vähän ja tämä oli hyvä tulos. Kuitenkin havaittiin tarve lisätä kuormittavaa liikkumista lasten päivään ja myös liikkumisen määrää, jotta saavutettaisiin lasten liikkumiselle asetetut tavoitteet. Ohjattua toimintaa ja fyysisiä leikkejä tulee arvioinnin perusteella lisätä myös ulkoiluaikaan.

– Varhaiskasvatuksessa on juuri alkanut liikuntahanke, jonka avulla kehitetään lasten liikkumista edistävää toimintaa. Ensimmäisessä johtamiseen kohdennetussa sparrauksessa päiväkodinjohtajat saivat työkaluja liikunnallisen toiminnan arviointiin ja monipuolisen liikunnallisen varhaiskasvatuksen arjen rakentamiseen, sanoo Jaana Häkkinen.

– Varhaiskasvatuksen arvioinnin vahvistaminen on tärkeää. Laadun kehittämisen tulee perustua tietoon. Olennaista on myös tunnistaa hyvä toiminta ja vahvistaa ja ylläpitää sitä edelleen, Lahtinen summaa.

– Varhaiskasvatuksen laatutyö on strategisen kehittämisen ydintä. On merkittävää, että palvelun sisältöjä kehitetään syystemaattisen analyysin avulla. Sen vaikutukset näkyvät jatkossa sekä lapsiin, huoltajiin ja henkilöstöön asti myönteisesti, sivistysjohtaja Sari Gustafsson toteaa.

Lisätietoa:

Leena Lahtinen
toimitusjohtaja, Reunamo Education Research Oy
puh. 050 344 4940 tai leena.lahtinen@reunamoedu.fi

Jaana Häkkinen
varhaiskasvatuksen ohjaaja, Porvoon kaupunki
puh. 040 489 1879 tai jaana.hakkinen@porvoo.fi