Pienet päiväkotitaipaleensa alkumetreillä: vanhemman kirje varhaiskasvattajille

Tässä juttusarjamme ensimmäisessä osassa kynän ääressä on ReunamoEdun oma varhaiskasvatuksen asiantuntija Mari Sillman. Jatkamme sarjassamme päiväkodin pienimpien, alle 3-vuotiaiden lasten kokemusten tarkastelua toimintakauden mittaan. Päiväkotitaipaleensa alkumetreillä tunteet ovat jännityksen ja pelonkin värittämiä, myös vanhemman näkökulmasta.

 

Hei sinä varhaiskasvatuksen ammattilainen!

Hienoa että olet täällä, varhaiskasvatuksen kehittämistyön äärellä. Minulla on tänä syksynä käsillä jännittävät ajat. Olen juuri palannut puolentoista vuoden äitiys- ja perhevapailta takaisin työelämään. Elämä on mullistunut, moni asia muuttunut. Minusta on tullut pienen aarteen väsymätön vartija, vanhempi.

Uusi rooli tuo päivittäin eteen vuolaita ylpeyden ja onnen tunteita. Yhtä lailla huolen ja pelon hetket ovat tulleet tutuiksi. Päivittäin minä hoivaan ja hoidan, leikin ja hassuttelen, lohdutan, puhallan ja otan syliin. Maailman tärkein tehtävä. Pian on kuitenkin edessä hetki, kun annamme tämän tehtävän suureksi osaksi päivää jollekin toiselle.

Monessa perheessä ollaan parhaillaan tämän jännittävän asian äärellä. Varhaiskasvatuksen aloitus on lapselle monia tunteita sisällään pitävä, elämän muuttava hetki. Vanhempana päällimmäinen tunteeni on pelko. Mitä jos hän itkee? Otetaanko hänet syliin? Nukkuuko hän minuuttiakaan? Huomataanko ne pienen pienet käsien liikkeet, jotka tarkoittavat, että nyt on aika laulaa Pikkuiset kultakalat? Aloitus on jännittävää aikaa myös vanhemmalle. Annukka Pursi kehottaakin edelleen ajankohtaisessa blogitekstissään varhaiskasvatuksen ammattilaisia ohjeistamaan ja kannustamaan myös vanhempia aloituksen parissa.

Varhaiskasvatuksen aloitusta ei kuitenkaan tule tarkastella aikuisen näkökulmasta. Keskiössä on oltava lapsi ja hänen tarpeensa suuren muutoksen hetkellä. Tärkeää on kohdata jokainen lapsi yksilöllisesti. Alle 3-vuotiaiden pedagogiikkaa tutkitaan ilahduttavan paljon. Jyrki Reunamon ym. tuore tutkimus Kehittävä palaute -aineiston pohjalta paljastaa musiikin selkeät ja tärkeät yhteydet pienten lasten hyvinvointiin (Ruokonen, Tervaniemi & Reunamo 2021).

Kaikista pienimpien lasten tutkimus ja heidän näkökulmansa esille saaminen ei ole helppo tehtävä. Kehittävä Palaute-menetelmä on tähän oiva työkalu. On ilahduttavaa tietää, että aineistomme mukaan alle 3-vuotiaiden ryhmissä tuettua leikkiä on melko paljon. Aikuinen on useammin leikissä tukemassa lasta vuorovaikutuksessa ja leikkitaidoissa. Osallistuva aikuinen herättää pienessä lapsessa eniten positiivisia emootioita kuten iloa, onnellisuutta ja yhteistä ihmettelyä. Positiiviset emootiot värittävät aineistomme mukaan suurta osaa myös pienten alle 3-vuotiaiden päivää.

Aineistomme paljastaa myös ne hetket pienten lasten varhaiskasvatuspäivässä, kun kehittämistyötä ja kriittistä pohdintaa tulisi tehdä, jotta jokainen pieni lapsi tulisi huomioiduksi ja varhaiskasvatus olisi laadukasta. On erityisen oleellista pohtia, onko toimintamme ja päätöstemme ohjaavana asiana lapsen kokemus ja tarpeet. Työpöydällämme onkin muotoutumassa verkkokurssitarjotinta täydentämään verkkokurssi alle 3-vuotiaista varhaiskasvatuksessa. Sen parissa on merkityksellistä työskennellä.

Naurun ja läsnäolon hetkiä työhösi sinulle varhaiskasvatuksen ammattilainen. Onneksi olet siellä! Oikeasti tiedän, että sinä jos joku kyllä huomaat ne pienet kädet ja kultakala-liikkeet.

 

Mari Sillman

varhaiskasvatuksen asiantuntija

Reunamo Education Research