Webinaarit

Tule mukaan avoimeen seminaaripäivään 22.9.2021!

Syksyn seminaaripäivän teemana on kulttuurinen moninaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Luvassa on jälleen mielenkiintoisia ja ajankohtaisia puheenvuoroja tutkimuksen kentältä.

Käynnistämme seminaaripäivän tutkimusjohtaja Jyrki Reunamon johdolla. Reunamo esittelee Kehittävän Palautteen valtakunnallisen aineiston tiimoilta lasten tuottamaa moninaisuutta varhaiskasvatuksessa.

Dos. Saila Poulterin (HY) puheenvuorossa syvennytään lapsen katsomuksellisen identiteetin tukemiseen lapsen oikeuksien ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Kehittävän Palautteen aineistoa tarkastellaan tämän jälkeen Roosa Laaksosen tuoreen maisterintutkielman tulosten osalta. Tutkielmassa tarkastellaan vertaisryhmästään vetäytyviä lapsia varhaiskasvatuksessa. Lapsen vetäytymisen vertaisryhmästään on osoitettu olevan yhteydessä syrjäytymisen polkuun, jolla on vaikutuksia lapsen sosiaalisiin ja kognitiivisiin taitoihin sekä hyvinvointiin. Esityksessä lapsen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä tarkastellaan suhteessa lapsen vetäytyvään rooliin.

KT Outi Arvola (TY) esittelee tuoreen väitöstutkimuksensa antia omassa puheenvuorossaan. Arvolan väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten suomalainen varhaiskasvatus tukee eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten osallisuutta ja oppimista. Tutkimusaineistona olivat Helsingin yliopiston Orientaatioprojektissa kerätyt lasten taitojen arviot, systemaattiset havainnot ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristön arviointiaineisto.

Tutkijatohtori Silja Martikaisen (HY) puheenvuorossa kerrotaan Helsingin yliopiston ja Reunamo Educationin tuoreen tutkimushankkeen taustasta ja tilanteesta sekä käydään läpi sitä, mitä aikaisempi tutkimus kertoo aistiympäristön vaikutuksista lasten hyvinvointiin ja oppimiseen. Tutkimuksen tavoitteena on löytää näyttöön perustuvia keinoja lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseen varhaiskasvatuksessa sekä ymmärtää paremmin päiväkotien tilaratkaisujen merkitystä lasten ja henkilökunnan hyvinvoinnissa.

Iltapäivän päätteeksi on varattu aikaa keskustelulle seminaaripäivän aiheen tiimoilta esitysten annin kuultuamme. Lämpimästi tervetuloa mukaan kaikille avoimeen seminaariin! Ilmoittaudu mukaan lomakkeen kautta. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin.

Seminaari on maksuton ja kaikille avoin. Ilmoittaudu jo nyt mukaan alla olevasta lomakkeesta ja saat sähköpostiisi osallistumislinkin. Paikkoja on rajoitetusti. 

Lämpimästi tervetuloa!