Ulkoilun pedagogiset mahdollisuudet varhaiskasvatuksen arjessa-kurssi

Kehittävän Palautteen tulokset osoittavat, että ulkoiluissa on päiväkodin toimintamuotona runsaasti pedagogisesti hyödyntämättä jääneitä mahdollisuuksia. Kurssilla syvennytään tutkimustuloksiin ja se tarjoaa keinoja vasun mukaisen toiminnan toteutumiseen sekä aikuisen aktiivisen roolin kehittämiseen päiväkodin arjessa ja kokopäiväpedagogiikassa.

Kurssi on kohdistettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja sen tarkoituksena on vahvistaa vasun mukaisen toiminnan toteutumista ja aikuisen aktiivista roolia ulkoilussa.

Verkkokurssi pyörii nonstoppina ja siihen voi ilmoittautua koska tahansa. Voit suorittaa kurssin itsellesi sopivina hetkinä sellaisissa osissa, kuin koet mielekkääksi.

Kurssin sisältöjä:

  • Tutkittua tietoa ulkoilusta: lasten kokemuksista, toiminnasta ja aikuisen roolista
  • Yksilö- ja tiimitehtävät, jotka tukevat kurssin sisältöjen viemistä arkeen ja toimintakulttuurin muutosta 
  • Ideoita ulkotoiminnan pedagogiikan rikastamiseen omassa työyhteisössä

Kurssin suoritettuaan kurssilainen: 

  • Kykenee varmistamaan vasun toteutumisen ulkoilussa – tunnistaa ulkoilun mahdollisuudet 
  • Ymmärtää ja tunnistaa aikuisen aktiivisen roolin, lapsen osallisuuden sekä pedagogiikan merkityksen ulkoilussa 
  • Ymmärtää suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen sekä lapsen osallisuuden merkityksen ulkoilussa 
  • Kykenee arvioimaan ja kehittämään ulkotoimintaa oman ryhmän ja varhaiskasvatusyksikön tasolla 

Keskeiset teemat: pedagoginen johtajuus, lasten osallisuus, aikuisen roolin kirkastaminen 

HUOM! Ilmoittautuminen mahdollista 9/2022 alkaen.