Osaamisen kartoitus-kurssi

Osaamisen kartoitus

Osaamisen kartoitus on työkalu varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen. VASUn tunteminen auttaa tiimiä onnistumaan yhteisessä työssä. Osaamisen kartoituksen pohjalta voit selvittää, millainen VASU-tuntemuksesi on.

Osaamisen kartoitus on sarja monivalinta- ja avoimia kysymyksiä, jotka antavat tietoa henkilöstön VASU-osaamisesta. Kartoituksen pohjalta hän pääsee syventämään ammatillista osaamistaan esimiehensä kanssa käydyssä keskustelussa.

Verkkokurssi pyörii nonstoppina ja siihen voi ilmoittautua koska tahansa. Voit suorittaa kurssin itsellesi sopivina hetkinä sellaisissa osissa, kuin koet mielekkääksi.

Osaamisen kartoitus on jaettu viiteen osaan:

  1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat
  2. Varhaiskasvatuksen tehtävät, yleiset tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen
  3. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri
  4. Pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen sekä oppimisen alueet
  5. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki sekä toiminnan arviointi ja kehittäminen

Tehtyään Osaamisen kartoituksen työntekijä saa tulostettavan raportin, johon on koottu hänen monivalintakysymystensä pistemäärä osa-alueittain.

Raporttia voidaan käyttää esimiehen kanssa käydyn kehityskeskustelun pohjana. Avointen kysymysten koonti on tulosteessa keskustelun tukena.

Työntekijä voi tunnistaa, missä hänen VASU-tuntemuksensa on vahvinta ja missä hän vielä voisi kehittää ammatillista osaamistaan.

 

HUOM! Kurssi avautuu tammikuun lopussa 2021