Lukeminen ja lukemisen tila varhaiskasvatuksessa-kurssi

Kurssilla tarkastellaan lukemista ja sen laatua Kehittävän palautteen aineiston valossa. Mitä tutkimus kertoo lukemisesta ja miksi lapsille lukeminen on merkityksellistä? Miten lisätä lukuhetkien laatua?

Kurssi on kohdistettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja siitä hyötyvät tiimit ja työyhteisöt, jotka haluavat tarkastella omaa pedagogista toimintaansa nimenomaan lukuhetkien merkityksen näkökulmasta.

Verkkokurssi pyörii nonstoppina ja siihen voi ilmoittautua koska tahansa. Voit suorittaa kurssin itsellesi sopivina hetkinä sellaisissa osissa, kuin koet mielekkääksi.

Kurssin sisältöjä:

  • Tutkittua tietoa lukemisesta: lasten kokemuksista ja oppimisesta, lukemisen määrästä ja aikuisen roolista lukutilanteissa
  • Yksilö- ja tiimitehtävät, jotka tukevat kurssin sisältöjen viemistä arkeen ja toimintakulttuurin muutosta 
  • Ideoita lukemisen rikastamiseen ja tarinallisen otteen hyödyntämiseen omassa työyhteisössä

Kurssin käytyään kurssilainen:

  • Ymmärtää laadukkaan lukemisen merkityksen lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille.
  • Tietää varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet lukemisen ja siihen liittyvien tekijöiden osalta.
  • Ymmärtää moniammatillisen työskentelyn ja varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen merkityksen lukemisen laadun kannalta.
  • Pystyy arvioimaan lukemisen tilaa omassa ryhmässään sekä tunnistamaan mahdolliset kehittämiskohteet.
  • Osaa liittää lukemisen osaksi lapsen arkea, leikkiä ja tarinallisuutta varhaiskasvatuksessa.

HUOM! Ilmoittautuminen mahdollista 9/2022 alkaen.