Liikuntakasvatuksen pedagoginen johtajuus-kurssi

Tällä kurssilla tarkastellaan tutkimustietoa lasten liikkumisesta varhaiskasvatuksessa. Kurssi tarjoaa valtavasti aineksia liikunnallisten toimintojen lisäämiseen kokopäiväpedagogiikassa. Kurssin kehittämistehtävä tarjoaa vaiheittaisen liikuntaprojektin työyhteisöön ja kasvattajatiimeille.

Verkkokurssi pyörii nonstoppina ja siihen voi ilmoittautua koska tahansa. Voit suorittaa kurssin itsellesi sopivina hetkinä sellaisissa osissa, kuin koet mielekkääksi.

Kurssin sisältöjä:

  • Tutkittua tietoa lasten fyysisestä aktiivisuudesta varhaiskasvatuksessa. Mitkä päiväkodin toiminnot kannustavat lapsia liikkumaan? Millainen aikuisen rooli ja oppimisympäristö lisäävät lasten liikkumista? Millaisia emootioita liikunnallisiin toimintoihin kytkeytyy?
  • Yksilö- ja tiimitehtävät, jotka tukevat kurssin sisältöjen viemistä arkeen ja toimintakulttuurin muutosta 
  • Välineitä oman pedagogisen toiminnan tarkasteluun tiimissä ja työyhteisössä.

Katso demovideo kurssista alta!


 

HUOM! Ilmoittautuminen mahdollista 9/2022 alkaen.