Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggningen är ett verktyg för att stärka yrkeskompetensen hos personalen inom småbarnspedagogiken. Kännedom om planen för småbarnspedagogik (VASU) hjälper teamet att lyckas i det gemensamma arbetet. Utifrån från kompetenskartläggningen kan du utreda hur väl din personal känner till planen för småbarnspedagogik (VASU).

Kompetenskartläggningen är en serie flervalsfrågor och öppna frågor som ger information om personalens kompetens i planen för småbarnspedagogik. Utifrån kartläggningen kan arbetstagaren fördjupa sin yrkeskompetens i diskussionen med sin chef.

Webbkursen är tillgänglig oavbrutet och man kan anmäla sig till den när som helst. Kursen kan avläggas vid lämpliga tidpunkter i sådana delar som man upplever som meningsfulla.

Kompetenskartläggningen har delats in i fem delar:

  1. Grunderna för planen för småbarnspedagogik och de lokala planerna för småbarnspedagogik
  2. Småbarnspedagogikens uppdrag, allmänna mål och mångsidig kompetens
  3. Verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken
  4. Planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten samt lärområden
  5. Stöd för barnets utveckling och lärande samt utvärdering och utveckling av verksamheten

Efter att arbetstagaren har gjort Kompetenskartläggningen får arbetstagaren en rapport som skrivs ut och där poängtalet för arbetstagarens flervalsfrågor samlats enligt delområde.

Rapporten kan användas som underlag vid utvecklingssamtalet med chefen. Sammanställningen av öppna frågor finns i utskriften som stöd för utvecklingssamtalet.

Arbetstagaren kan identifiera var hans eller hennes kännedom om planen för småbarnspedagogik är starkast och var han eller hon ännu kan utveckla sin yrkeskompetens.

Begär en offert om en kompetenskartläggning genom att berätta hur många arbetstagare du har: info@reunamoedu.fi