Verkkokurssitarjotin

Verkkokurssitarjotin

Tutkimusperustaisten verkkokurssiemme alusta on rakentumassa. Kursseillamme tarkastellaan Kehittävä Palaute-menetelmällä kerättyä valtakunnallista koko varhaiskasvatuksen kattavaa aineistoa erilaisista näkökulmista. Tutkimuksen pohjalta saamme tietoa varhaiskasvatuksessa nousevista ajankohtaisista ilmiöistä – verkkokurssien avulla tarkastelemme näitä ilmiöitä ja niiden mukanaan tuomia kehityskohteita.

Voit ilmoittautua avoinna oleviin kursseihin kurssin oman sivun kautta. Lue siis lisää kurssista linkin takaa ja ilmoittaudu kurssille mukaan.

Koulutuskokonaisuuden hinta/hlö:
• 150 € alv 0 % (186,00 € sis.alv. 24 %) 1-3 osallistujaa
• 120 € alv 0 % (148,80 € sis.alv. 24 %) 4-5 osallistujaa
• 100 € alv 0 % (124,00 € sis.alv. 24 %) 6-10 osallistujaa
•   85 € alv 0 % (105,40 € sis.alv. 24 %) yli 10 hlön ryhmät

Ilmoittautujalle lähetetään 14 vuorokauden kuluessa sähköpostivahvistus ja tunnukset, joilla kirjaudutaan Reunamoedun Viope-oppimisympäristöön.

Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö.
Jos haluat vaihtaa osallistujaa, ota yhteyttä sähköpostitse: info@reunamoedu.fi

Kurssitarjonta

Uusi! Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun verkkokurssi

Kurssilla tarkastellaan, millainen on 56vuotiaiden ja 67vuotiaiden varhaiskasvatuspäivä tällä hetkellä Kehittävä palaute -tutkimusmenetelmän tulosten valossa. Mitä lasten hyvinvointiin liittyviä asioita tulee erityisesti huomioida kaksivuotisessa esiopetuksen kokeilussa? Kuinka aikuisen toiminnalla edistetään eheää varhaiskasvatuspäivää ja esiopetusta?  

Lue kurssista lisää täältä.


Lukeminen ja lukemisen tila varhaiskasvatuksessa

Kurssilla tarkastellaan lukemista ja sen laatua tutkimuksen valossa. Mitä tutkimus kertoo lukemisesta? Miksi lukeminen on merkityksellistä lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille.

Miten lukemista voidaan rikastaa ja elävöittää – mitä luetaan ja miten luetaan?

Lue kurssista lisää ja ilmoittaudu mukaan.


Ulkoilun pedagogiset mahdollisuudet varhaiskasvatuksen arjessa

Kehittävän Palautteen tulokset osoittavat, että ulkoiluissa on päiväkodin toimintamuotona runsaasti pedagogisesti hyödyntämättä jääneitä mahdollisuuksia. Kurssilla syvennytään tutkimustuloksiin ja se tarjoaa keinoja vasun mukaisen toiminnan toteutumiseen sekä aikuisen aktiivisen roolin kehittämiseen päiväkodin arjessa ja kokopäiväpedagogiikassa.

Lue kurssista lisää ja ilmoittaudu mukaan.


Leikki pedagogisena työvälineenä

Kuinka tuettu leikki ja aikuisen rooli lasten leikeissä näyttäytyy varhaiskasvatuksessa ja millä tavoin leikin avulla voidaan kehittää ja lisätä lasten hyvinvointia ja oppimispotentiaalia varhaiskasvatuksen toiminnassa?

Lue kurssista lisää ja ilmoittaudu mukaan.

 


Liikuntakasvatuksen pedagoginen johtaminen

Tällä kurssilla tarkastellaan valtakunnallista Kehittävä Palaute-aineistoa alle lasten liikkumisen osalta. Kuinka paljon varhaiskasvatuksessa liikutaan? Miten liikunnan positiiviset vaikutukset näyttäytyvät lapsen kokemuksissa? Kuinka liikuntakasvatuksen pedagogiikkaa voidaan kehittää työyhteisössä?

Lue kurssista lisää ja ilmoittaudu mukaan.


Uusi! Osaamisen kartoitus varhaiskasvatuksen henkilöstön kehittävän ammattitaidon tueksi

Osaamisen kartoitus antaa arvokasta tietoa siitä, kuinka tunnistamme itsessämme varhaiskasvatuksen ammattilaisina osaamisen vajeen ja kuinka kohdennamme kehittävää otetta ammattitaitoiseen vasulähtöiseen työskentelyyn varhaiskasvatuksen arjessa.

Lue kurssista lisää ja ilmoittaudu mukaan.


Observoijan verkkokurssi

Tällä verkkokurssilla syvennytään Kehittävä Palaute-menetelmään ja observointimittariin. Verkkokurssille on pääsy ainoastaan observoijakoulutuksen osallistujilla.

Kirjaudu sisään kurssille.

 

 


Tulossa! Alle 3-vuotiaat varhaiskasvatuksessa-verkkokurssi

Tällä kurssilla tarkastellaan valtakunnallista Kehittävä Palaute-aineistoa alle 3-vuotiaiden lasten osalta. Millaisena varhaiskasvatus näyttäytyy pienimpien lasten päiväkotiarjessa? Verkkokurssilla syvennytään pienten lasten varhaiskasvatukseen ja sen ominaispiirteisiin tutkimuksen valossa.

Kurssi tulossa 2021.


Tulossa! Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus

Kehittävän Palautteen tutkimustulosten mukaan pedagogisella johtajuudella on yhteys lasten hyvinvointiin ja oppimiseen, pedagogiikan laatuun sekä kasvattajien työhyvinvointiin. Tällä kurssilla syvennytään pedagogiseen johtajuuteen kasvatus- ja opetusorganisaation rakenteena.

 

Lue kurssista lisää täältä.