Peruspaketti

Peruspaketti

Reunamo Education Research Oy tuottaa nämä aina osana Kehittävän palautteen menetelmää:

Observointien organisointi

 • Observoijien tuki
 • Aiemmin koulutettujen observoijien täydennyskoulutus verkkokurssina
 • Tutkimusluvat ja lupalomakkeet asiakkaan käyttöön

Luotettavuuden arviointi

Tutkimuksen olemassa olevat mittarit sähköisinä lomakkeina

 • observointilomake
 • oppimisympäristön arviointilomake
 • johtajan lomake
 • lapsilomake

Pilvipalvelu tietojen tallennukseen

Yksi lisenssi Tableau-ympäristöön

 • Asiakas saa oikeuden esitettäviin tuloksiin oman kunnan tai yrityksen ja kokonaisaineiston tasolla

Yhdyshenkilöjen kokousten järjestäminen

 • Asiakas saa kokouksissa tukea tietojen analysointia varten
 • Asiakas saa kokouksissa tukea kehittämistyön organisointia varten

Tulosten levittäminen

 • Tieteelliset julkaisut ja tiedeyhteisöjen vertaisarviointi: Jyrki Reunamo
 • Verkostoyhteistyö: Leena Lahtinen

Observointien organisointi, mittarit sähköisinä lomakkeina, aineiston luotettavuuden arvioinnin, pilvipalvelu tietojen tallennukseen sekä yksi lisenssi Tableau-ympäristöön.

Lisäpalveluitamme on useita ja niistä voidaan keskustella tarvekartoitusten yhteydessä. Lisäpalveluitamme ovat esimerkiksi: koulutukset eri kohderyhmille, yksityiskohtaisempien tulosten esittely,