Nykytilan kartoitus

Nykytilan kartoitus

Pyydä tarjous varhaiskasvatuksenne nykytilan arvioinnista – tarjoamme tutkitut ja tieteellisesti pätevät mittarit lapsihavainnointiin, oppimisympäristöjen arviointiin ja johtamisen itsearviointiin sekä taustatietojen keräämiseen​. Kartoituksen päätteeksi saatte analyysin varhaiskasvatuksenne toteutumisesta suhteessa valtakunnalliseen aineistoon. Analyysissa tunnistetaan varhaiskasvatuksenne hyvät, säilyttämisen arvoiset asiat. Toisaalta analyysi nostaa esiin myös kehittämistä tai erityistä huomiota vaativia kohteita.