Muut palvelut

Reunamo Education Research Oy tarjoaa lisäpalveluita asiakkaan tarpeiden mukaan yksittäin tai kokonaisratkaisuna ja niistä sovitaan aina erikseen tarvekartoituksen jälkeen.

Nykytilan seuranta:

 • Nykytilan kartoituksen jälkeen varhaiskasvatuksen laadun seurantaa on mahdollista jatkaa Kehittävä Palaute -menetelmän avulla joko asiakkaiden omilla tai Reunamoedun observoijilla.

Koulutuspalvelut: 

 • Henkilöstön koulutus lapsihavainnointiin (antaa pätevyyden tieteellisen aineiston keräämiseen)
 •  Henkilöstön verkkokoulutus lapsihavainnointiin  (antaa pätevyyden hyödyntää menetelmää omassa yksikössä)
 • Johtajien koulutus yksikkötyökalun käyttöön 
 • Sisältökoulutuksia kokopäivä- tai puolipäiväseminaareina

Analyysipalvelut:

 • Nykytila-analyysi (tilaajan hyvätsäilyttämisen arvoiset asiat sekä kehittämistä tai erityistä huomiota vaativat asiat verrattuna valtakunnallisiin tuloksiin)
 • Aluetason analyysi 
 • Yksikköanalyysi 

Konsultointipalvelut:

 • Observoijien tuki 
 • Tieteelliseen aineistoon perustuva johtamis- ym. konsultaatio 
 • Asiakas- tai maakohtainen kehittämisprojekti:
  analyysi, ppt-palaute, kehittämistehtävät, kehittämisohje, seuranta 

Observointipalvelut

 • Observointien organisointi ja observointityö Reunamoedun koulutetuilla observoijilla (asiakas säästyy sijaiskustannuksilta ja järjestelyiltä)