Lisäpalvelut

Lisäpalvelut

Reunamo Education Research Oy tuottaa lisäpalveluita asiakkaan tarpeiden mukaan yksittäin tai kokonaisratkaisuna ja niistä sovitaan aina erikseen tarvekartoituksen jälkeen:

Koulutukset

 • Uusien observoijien kouluttaminen keväisin ja syksyisin
  • Koulutuspäivät mahdollista järjestää useamman asiakkaan kanssa yhteisenä tilaisuutena
  • Koulutuspäivät mahdollista järjestää räätälöidysti kunnassa tai yksityisen tiloissa
 • Vanhojen observoijien täydennyskoulutuspäivä syksyisin
 • Johtajien koulutuspäivä
  • Yksikkökohtainen palaute
  • Pedagogisen johtajuuden työväline
 • Päälliköiden ja asiantuntijoiden koulutuspäivä

Asiakkaan omien mittareiden kehittäminen ja ylläpito

 • Observointimittarit
  • Asiakkaan tarpeiden ja Karvin indikaattorien mukaan
 • Itsearviointimittarit
  • Asiakkaan tarpeiden ja Karvin indikaattorien mukaan
 • Asiakkaan olemassa olevien mittareiden integrointi ja ylläpito
  • Asiakastyytyväisyyskyselyt
  • Työtyytyväisyyskyselyt
  • Ym.

Yksityiskohtaisempi tulosten esittäminen

 • Lisälisenssit Tableauhun
 • Asiakkaan tarpeiden mukainen palaute
  • Laajempi oikeus Tableau-ympäristössä esitettäviin tuloksiin
   • Toimintamuodoittain
    • Perhepäivähoito
    • Vuorohoito
    • Avoin varhaiskasvatus
    • Ym.
   • Alueittain
   • Yksikkö- ja ryhmäkohtaisena palautteena
   • Yksityisen palveluntuotannon valvonnan välineenä

Tulosten analyysi

 • Perusanalyysi
  • Esitysmuodoltaan yksinkertainen ja selkokielinen, sisältäen
   • Vertailun kokonaisaineistoon
   • Arvokkaat, säilytettävät asiat
   • Kehittämistä vaativat asiat
 • Syvempi analyysi
  • Esitysmuodoltaan yksinkertainen ja selkokielinen, sisältäen
   • Vertailun kokonaisaineistoon, sekä esimerkiksi
    • Lasten hyvinvoinnin
    • Lasten liikkumisen
    • Lasten sosiaalisuuden
    • Lasten emootiot
    • Lasten oppimisen edellytykset
 • Asiakkaan erityisintressien mukainen analyysi ja raportointi, sisältäen esimerkiksi
  • Valitut Karvin indikaattorit
  • Johtamisen
  • Osallisuuden
  • Lapsivaikutusten arvioinnin
 • Analyysipaketteja voidaan täydentää esimerkiksi yhden päivän tilaisuudella asiakkaan tiloissa sekä kehittämisen tuella

Observointipalvelu

 • Observoijien koulutus, organisointi ja observointityö Reunamo education researchin toimesta
  • Asiakas säästyy sijaiskustannuksilta ja järjestelyiltä, joita observointi asiakkaan omana työnä usein aiheuttaa. Observoinnit hoitaa Reunamoedun koulutetut observoijat.