Olemme osa Tieran asiantuntijaverkostoa!

 

Kuntien Tiera kilpailutti asiantuntijapalveluiden dynaamisen hankintajärjestelmän kautta asiantuntijatiimin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun arviointiin ja kehittämiseen. ReunamoEdun tiimi tuli tässä kilpailutuksessa valituksi!

Mitattavuutta ja kannattavuutta hankkeisiin ja kehitystyöhön

Kehittävän Palautteen avulla tuotetaan tuloksia kunnan ja hyvinvointialueen tarpeiden mukaisesti esimerkiksi ylimmälle johdolle, lautakunnille ja valtuustoille sekä toimialojen käyttöön. Konkreettisia hyödyntämiskohteita tuloksille ovat mm. talousarviovalmistelu, hyvinvointikertomukset, henkilöstön täydennyskoulutusten suunnittelu sekä kuntalaisten osallistaminen. Organisaatio voi myös hyödyntää tuloksia esimerkiksi valtionavustusten haussa osoittaakseen hankkeen tarpeellisuuden tutkimusperustaisesti ja käyttää samoja mittareita hankeseurannassa sekä raportoinnissa. Menetelmän käyttöön voidaan kouluttaa myös asiakasorganisaation nimeämät henkilöt.

Tulevaisuuden tavoitteena on kytkeä Kehittävä Palaute -menetelmä pysyväksi osaksi kuntien sekä hyvinvointialueiden johtamismallia ja näin varmistaa pitkällä aikavälillä, että tulevaisuuden nuoret saavat varhaiskasvatuksesta alkaen riittävät sosiaaliset, kognitiiviset ja emotionaaliset valmiudet, jotta voivat aikanaan suorittaa toisen asteen tutkinnon ja työllistyä mielekkäässä työssä.

”Olemme iloisia yhteistyön alkamisesta ja meillä on vahva luottamus siihen, että yhdessä rakennamme aidosti kuntien toiminnan vaikuttavuutta lisääviä palveluita. Yhdessä voimme antaa kunnille ja hyvinvointialueille paremmat valmiudet kunnan oman toiminnan laadunhallintaan, lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin sekä esimerkiksi lapsiystävällinen kunta -toimenpideohjelmien seurantaan”, toteavat ReunamoEdun Leena Lahtinen ja Tieran Jukka Laiho.

Aiheesta lisää:

Lue lisää Kuntien Tieran verkkosivuilta!

ReunamoEdun asiantuntemus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun arviointiin ja kehittämiseen Tieran kautta

Kaikki verkkokoulutuksemme sekä Kehittävän Palautteen käyttöönotto nykytilan kartoituksena kuuluvat tämän valmiiksi kilpailutetun palveluvalikon piiriin. Tätä etua pääsevät Tieran omistajakunnat hyödyntämään heti! Kurkista siis Tieran valmiiksi kilpailuttamat palvelumme verkkokaupastamme.

Nykytilan kartoitus Kehittävä Palaute -menetelmällä