Observoinnin luotettavuus

Tuomas Sarkkinen on gradussaan tutkinut observoinnin luotettavuutta parivertailun avulla. Observointi toimii monella tavoin hyvin, mutta monessa kohtaa on myös kehitettävää. Esimerkiksi observointiajan lyhentäminen minuutista puoleen minuuttiin voisi lisätä observoinnin luotettavuutta (eli kahden arvioijan samanmielisyyttä), mutta toisaalta se voisi vähentää observoinnin kokonaisvaltaisuutta. Tutustu Tuomaksen kiinnostavaan graduun täällä.