Nurmijärvellä keskitytään pedagogisen johtajuuden vahvistamiseen

Nurmijärvellä käynnistyi huhtikuussa laajamittainen koulutuskokonaisuus vahvistamaan varhaiskasvatuksen pedagogista johtajuutta ja asiantuntijuutta. Olemme ReunamoEdulla päässeet yhdessä Nurmijärven asiantuntijoiden kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan tätä hienoa koulutuskokonaisuutta. Koulutus on tarkoitettu kunnan kaikille päiväkodin johtajille, varhaiskasvatuksen opettajille ja -erityisopettajille. Koulutuksen tarve lähti Nurmijärvellä tehdyn kartoituksen tuloksista. Kartoituksen perusteella juuri pedagogisen johtajuuden kehittäminen ja vahvistaminen sekä vertaistuen mahdollistaminen oli aiheita, joihin kunnassa haluttiin panostaa. Juuri näitä asioita tämä käynnissä oleva koulutuskokonaisuus tukee.

”Tämän koulutuksen tarkoituksena on antaa työkaluja ja lisätä ymmärrystä siitä, miten voimme vaikuttaa työn onnistumiseen ja tukea ennen kaikkea hyvinvoivaa työyhteisöä ja lapsiryhmiä rakentamaan eheämpää ja laadukasta varhaiskasvatusta. Nurmijärvi on tässä pitkällä, ennen kaikkea kannattelemassa rakenteita ja täällä on annettu aikaa rakentaa yhdessä ymmärrystä yhteisestä työstä.”

– Kouluttaja Leena Lahtinen (ReunamoEdu)

Niin johtajille kuin opettajillekin on koulutuskokonaisuudessa kuusi omaa koulutuskertaansa kartoituksessa esiin nousseiden tärkeiden aihepiirien tiimoilla. Kuudesta koulutuskerrasta kolmet ehdittiin pitää kevään 2023 aikana. On ollut erityisen hienoa nähdä, kuinka sitoutuneita osallistujat ovat olleet sekä miten paljon asiantuntijuutta ryhmästä löytyy. Jokaisen koulutuskerran yhteydessä on kerätty palaute koulutukseen osallistuneilta.

Kesäkuun opettajien koulutuskerralla syvennyttiin työpajojen pariin. Johtajat puolestaan pääsivät omalla koulutuskerrallaan tutustumaan opettajien työpajojen tuotoksiin.

”Koulutus on tuonut hyviä uusia näkökulmia päiväkodin pedagogiseen johtajuuteen liittyen. Ja sen, että teemme jo nyt paljon hyvää, mutta vielä on saatava niitä asioita enemmän yhteen. On meidän yhteinen tehtävämme tukea varhaiskasvatusta.”

– Päiväkodin johtaja Nurmijärveltä

Koko ReunamoEdun tiimi on iloinen saadessaan olla osa näin laajamittaista ja hienoa projektia. Syystoimintakauden koulutuskertoja ja kohtaamisia Nurmijärven osaavan henkilöstön kanssa odotetaan jo innolla!

Lisätietoa Nurmijärven varhaiskasvatuksen kehittämisestä sekä kokemuksia ja nostoja koulutukseen osallistujilta löytyy Nurmijärven verkkosivuilla julkaistusta artikkelista.