Miten johdan varhaiskasvatuksen hyvinvointia? Tule mukaan varhaiskasvatuksen johdon koulutuspäivään 30.11.2023!

Moninaisen varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin johtaminen tarvitsee selkeät tavoitteet johtajuuteen sekä tietoisuutta johtajuuden vaikutuksista kaikilla johtamisen tasoilla. Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet asettavat selkeät johtamisvelvoitteet varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle ja sitä kannatteleville toimintayksikön johtajille. Laadullisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen tueksi tarvitaan ymmärrystä johtajuustekojen vaikutuksista työyhteisökulttuuriin. Koulutuksen tavoitteena on tukea toimintayksiköiden johtajien prosessijohtamiseen liittyvien tekijöiden tunnistamista.

Kuinka varmistamme henkilöstön sitouttaminen perustehtävään, kehittämisen rakenteisiin ja työkaluihin? Miten pedagogisen johtamisen tyylit vaikuttavat työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen? Millainen yhteys pedagogisella johtamisella on henkilökunnan työssä onnistumiseen sekä lasten hyvinvointiin varhaiskasvatuksessa? Voiko johtamisella vaikuttaa lasten liikkumiseen, oppimiseen, tunteisiin, sosiaalisiin suhteisiin ja aikuisten toimintaan?

Tule pohtimaan näitä kysymyksiä varhaiskasvatuksen johdon koulutuspäivään!

 

Kouluttajat: Vastuukouluttajana toimii Leena Lahtinen Reunamo Education Research, Väitöskirjatutkija Helsingin yliopisto ja toisena kouluttajana Roosa Laaksonen, Reunamo Education Research, Väitöskirjatutkija Helsingin yliopisto.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen johto ja johtamisen kehittämisestä vastaavat, päiväkodin johtajat ja varajohtajat

Aika ja paikka: 30.11.2023 klo 9-15, koulutus järjestetään verkkovälitteisesti Teams-ohjelmalla

Ilmoittautuminen: Viimeistään 16.11.2023, koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta

 

Lisätietoa koulutuksesta, sekä linkki ilmoittautumiseen löytyy Etelä-Karjalan kesäyliopiston (Kesylin) sivuilta!