Miltä perusopetus näyttää oppilaan silmin? Webinaari perusopetuksen järjestäjille 13.2.2024

Mitä: Kehittävä Palaute -menetelmän esittely arvioinnin työkaluna perusopetuksessa. Webinaari on tarkoitettu perusopetuksen järjestäjille

Missä: Verkossa (ilmoittaudu alla ja toimitamme Teams- linkin tilaisuuteen)

Milloin: 13.2.2024 klo 10:30-11:00

 

 

Perusopetuksen toiminnan keskiössä on oppilas. Miten hän kokee koulupäivänsä ja arkensa? Saatteleeko opetus arjessa oppilaita vahvojen oppimisprosessien äärelle yhdessä ympäröivän yhteisön kanssa? Millaisia opetusmenetelmiä luokissa toteutetaan? Liikutaanko koulupäivinä?

Arki kouluissa toteutuu ja muotoutuu joka päivä eri oppitunneilla, ruokailussa ja välitunneillakin vaikuttaen merkittävästi oppilaan oppimiseen ja hyvinvointiin. Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin (perusopetuslaki 21§). Arvioinnin yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on tehdä näkyväksi oppilaan kokema perusopetuksen arki: miltä tuo arki todella näyttää ja millaisia vaikutuksia opettajan toiminnalla siihen on. Lapsivaikutusten arviointi ja oppilaan todellisen arjen kokemusten näkökulma jää isommassa kuvassa usein liian vähälle.

Järjestämme tiistaina 13.2.2024 klo 10:30-11:00 webinaarin, jossa esittelemme konkreettisesti arvioinnin työkaluamme, Kehittävä Palaute- menetelmää, joka on monessa kunnassa vakiintunut luotettavaksi varhaiskasvatuksen arviointimenetelmäksi. Kehittävä Palaute on otettu viime vuosina hyvien ja tuloksellisten kokemuksien siivittämänä käyttöön myös perusopetuksessa ja se onkin tuottanut arvokasta tietoa niin opettajille, rehtoreille, perusopetuksen järjestäjille sekä kuntapäättäjillekin työnsä tueksi. Webinaarissa kerromme, miten menetelmä konkreettisesti toimii, millaista tietoa se tuottaa ja miten saadun tiedon pohjalta perusopetuksen toimintaa voidaan kehittää ja johtaa.

Tiedättekö te, mitä kuntanne oppilaille todella kuuluu kouluarjen tiimellyksessä? Kohdentuuko pankosenne ja työnne kouluissa oikeisiin asioihin?

Jos et pääse kuulolle webinaarimme ajankohtana, on webinaarista saatavilla myös tallenne. Ilmoittaudu siis matalalla kynnyksellä mukaan ja tule kuulemaan sekä kysymään Kehittävä Palaute- menetelmästä! Tallenteen linkki toimitetaan kaikille ilmoittautuneille.