Maksuton täydennyskoulutus ”Ota minut mukaan! Ta mig med!”, ilmoittaudu mukaan!

Täydennyskoulutus sinulle, hyvä varhaiskasvatuksen osaaja!

Olet mitä lämpimimmin tervetullut Opetushallituksen rahoittamaan Ota minut mukaan! – varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutukseen, joka toteutuu itsenäisesti verkossa työskennellen. Saat koulutuksesta konkreettisia työmenetelmiä työhösi!

Koulutuksen tavoitteena on lasten liikunnallisemman arjen, osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen lapsiryhmässä. Koulutus pohjautuu vahvaan varhaispedagogiseen teoriaan ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (OPH 2022). Koulutuksessa työskentelyn myötä saat uusia ideoita arjenkäytäntöihin ja pedagogiseen työhösi. Koulutus on itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus, joka toteutetaan Viope-verkkoympäristössä.

Koulutus sisältää viisi osaa: Osallisuus ja turvallinen arki, Ryhmä kasvuyhteisönä, Lasten mielenterveys ja hyvinvointi, Väkivallaton varhaiskasvatus ja koulutuksen reflektointi ja palaute.

Koulutuksen laajuus on 5 op. Koulutuksen tehtävät on mahdollista suorittaa suomen lisäksi myös ruotsin kielellä, mutta koulutuksen videotallenteet ovat suomenkielisiä.

Koulutuksesta on valittavana kaksi vaihtoehtoista, samansisältöistä toteutusta: kesän 2023 ja syksyn 2023 toteutus.

  • Kesän toteutus alkaa 1.6.2023 ja päättyy 30.11.2023.
  • Syksyn toteutus alkaa 1.9.2023 ja päättyy 30.11.2023.

Ilmoittaudu kesän toteutukselle 28.5.2023 mennessä ja syksyn toteutukselle 28.8.2023 mennessä osoitteessa: https://link.webropol.com/s/ommverkko

Koulutus on maksuton!

Saat infokirjeen sähköpostiisi ennen koulutuksen alkamista, jossa kerrotaan oppimisalustalle kirjautumisesta ja työskentelystä verkkoalustalla. Lisätietoja koulutuksesta antaa Marika Kouki, marika.kouki@turkuamk.fi, voit myös ottaa koulutusinfon itsellesi talteen ja tulostaa vaikkapa työyhteisöllesi: Ota minut mukaan- verkkokoulutuksen info.