Maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuus

Arvolan, Lastikan ja Reunamon artikkeli maahanmuuttajataustaisten lasten osallistuvan orientaation positiivisista yhteyksistä  on juuri julkaistu. Erityisesti vertaisryhmä voi olla merkittävä tuki lapsen positiivisessa osallistumisessa. Varhaiskasvattaja on kuitenkin avainasemassa helpottamassa näiden lasten kontakteja ja yhteistä kokemusperustaa. Artikkeliin voi tutustua alla olevan linkin kautta.

Arvola, O., Lastikka, A-L. & Reunamo, J. (2017). Increasing Immigrant Children’s Participation in the Finnish Early Childhood Education Context. The European journal of social & behavioural sciences EJSBS, 20 (3), 2539-2548.