Liikkuminen arkena ja viikonloppuna

Anna-Liisa Kyhälän, Jyrki Reunamon ja Heikki Ruismäen artikkeli Preschool Children are more Physically Active and less Sedentary on Weekdays Compared with Weekends on juuri hyväksytty julkaistavaksi lehdessä Journal of Early Childhood Education Research. Anna-Liisan artikkelista käy hyvin ilmi, että ei riitä että katsotaan lasten liikkumisen keskiarvoja, yhtä tärkeää on tarkastella lasten liikkumisen välisiä eroja. Lisäksi, koska lapset liikkuvat vähemmän viikonloppuna, on riittävä liikkuminen päiväkodissa erittäin tärkeää.