Leikin soveltaminen varhaiskasvatuksessa – uutta tutkimustietoa julkaistaan 27.2.2019

Kehittävän Palautteen tuloksia hyödynnetään Lego-säätiön tuella kirjoitetussa kirjasessa, jossa punaisena lankana on leikki varhaiskasvatuspäivän oppimisen edistäjänä: Play facilitation: the science behind the art of engaging young children. Kirjoittajina on kansainvälisesti tunnettuja leikin tutkijoita, Hanne Jensen, Angela Pyle, Jennifer M. Zosh, Hasina B. Ebrahim, Alejandra Zaragoza Scherman, Jyrki Reunamo ja Bridget K. Hamre.

Leikki on tärkeää taitojen kehittymisessä, oppimisessa, ongelmanratkaisussa, sosiaalisissa suhteissa, terveydessä ja sen yhteiskunnallinen merkitys kehityksen mahdollistajana on suuri. Kaikki leikki ei ole kuitenkaan välttämättä hyväksi. Leikin tulee olla iloista, merkityksellistä, sitoutunutta, kehittyvää ja sosiaalisesti vuorovaikutteista. On tärkeää, että leikki integroidaan kaikkeen toimintaan, myös opetukseen. Kirjasessa on paljon esimerkkejä projektimme tutkimustuloksista ja sovelluksista. Lego levittää kirjasta globaalisti ja uskomme sen tukevan kehittyvän leikin leviämistä.

Tutkimukseen ovat myötä vaikuttaneet sadat observoijat, tuhannet päiväkodit ja viiden maan aineisto. Kiitos kaikille projektiin tavalla tai toisella osallistuneille arvokkaasta panoksesta.

Kirjanen julkaistaan virallisesti Etelä-Afrikassa 27.2.2019.