Lasten kaverisuhteet

Lasten kaverisuhteet

Vuoden 2015 aineistonkeruussa tehtiin Suomessa yli 60 000 havaintoa lasten toiminnasta. Näistä yli 23 000 sisälsi lapsen lähikontaktin. Tämän aineiston tuloksia käsiteltiin Helsingin Sanomien jutussa 31.8.2017. Lasten kaverisuhteet ovat tärkeitä, ne ovat keskeisiä elämän rakennustarpeita!