Koulutuksissa lämpimiä kohtaamisia ja hyviä keskusteluja toimintakaudella 2023-2024

Meillä on ollut ilo saada olla mukana lukuisissa eri laajuisissa koulutuskokonaisuuksissa tälläkin toimintakaudella. Kiitos teille asiakkaillemme mitä kutkuttavimmista hankkeista ja yhteistyöllä toteutuneista timanttisista koulutuksista sekä lämpimistä kohtaamisista!

Koulutukset eri muodoissaan veivät ympäri Suomea

Olemme saaneet kohdata osaavaa ja työhönsä sitoutunutta henkilöstöä sekä johtajia eri puolilta Suomea. Esimerkiksi Nurmijärvellä keskityttiin pedagogisen johtajuuden vahvistamiseen koko kunnan varhaiskasvatuksen tasolla. Lapin yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Iloa leikkipedagogiikkaan -koulutushankkeessa sukellettiin puolestaan erityisesti kasvatusvuorovaikutukseen, jonka ytimessä on leikki. Turun perhepäivähoitajat ovat saaneet työhönsä tukea leikkipedagogiikan ohella muun muassa kuvatukeen ja havainnointiin. Myös päiväkotien henkilöstö sekä johtajat ovat hiljan aloittaneet koulutuskokonaisuuden parissa, jossa keskitytään kehittämään arjen pedagogiikkaa ja johtamisen rakenteita.

Hämeenlinnassa käynnistettiin Kehittävä Palaute -tulosten pohjalta koko varhaiskasvatuksen henkilöstön tavoittava koulutuskokonaisuus. Matka Hämeenlinnan osaavien ammattilaisten kanssa on ollut antoisa! Näin Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen suunnittelija Katri Aronen kuvailee toimintakauden mittaista prosessia:

Viime syksyn alussa saimme kattavan analyysin kuntamme Kehittävän Palautteen observoinneista, ensin varhaiskasvatuksen hallintoon sekä päiväkodin johtajille, ja sen jälkeen koko varhaiskasvatuksen henkilöstö sai kattavan katsauksen tuloksista. Analyysin pohjalta nostimme tälle toimintavuodelle kaksi kehittämisen painopistettä – lasten liikkumisen ja tuetun leikin.

Näiden äärelle pääsimme pysähtymään yhdessä henkilöstön kanssa Reunamoedun järjestämien koulutusten myötä. Koulutusten anti on kantanut pitkälle – parhaillaan vietämme Hämeenlinnassa Lumoudu lapsen leikistä- kuukautta, ja päiväkotien lapsiryhmät tekevät leikkiä näkyväksi erilaisin tavoin. Nähtäville on tullut hienoja tarttumia kasvattajan ja lapsen yhteiseen leikkiin, sääntöleikkeihin, lasten leikki-ideoihin tarttumiseen, leikkiympäristön kehittämisestä ja leikin merkityksestä lapsen kasvulle, kehittymiselle ja oppimiselle.  Mielenkiinnolla odotammekin tulevan toimintavuoden observointien tuloksia ja näkymää siihen, miltä lasten liikkumisen ja tuetun leikin tulokset näyttäytyvät.

 

Onnistu työssäsi – koulutus pilotoitiin tänä keväänä

Onnistu työssäsi! -koulutuksemme varhaiskasvatuksen muodollisesti epäpätevälle henkilöstölle näki päivänvalon keväällä 2024 aktiivisen ja innostuneen koulutusporukan voimin. Hyvää palautetta saivat osin tutut mutta työtä vahvistavat aiheet sekä pohdintatehtävät ja keskustelu kollegoiden kanssa.

Uusi toteutus niin muodollisesti epäpäteville varhaiskasvatuksen opettajille kuin lastenhoitajille ja avustajillekin toteutuu ensi syksynä. Tarkempia yksityiskohtia koulutuksista pääsemme kertomaan jakamaan pian.

Ensi toimintakauden koulutuskalenterit ovat kovaa vauhtia suunnittelupöydillä. Miten voisimme olla avuksi?

Suosittuja koulutusteemoja ovat viime aikoina olleet nimenomaan leikkiin ja aikuisen rooliin liittyvät sisällöt. Koulutuksissa sukelletaan usein toiminnalliseen pedagogiikkaan, lasten osallisuus, vertaissuhteet ja monipuolinen liikunta huomioiden. Pedagoginen johtajuus pysyy niin ikään eräänä suosituimmista koulutusteemoista.

Vankka tutkimusperusta, käytännönläheisyys ja innostus säilyvät kaikissa teemoissa koulutustemme lähtökohtina! Erityisesti toiminnalliset, omaa työtä tukevat työpajat ovat saaneet runsaasti hyvää palautetta osallistujilta.

”Huikeita ideoita ja keskustelua herättäviä aiheita. Kiitos!”
(Ulkoilu ja liikkuminen -koulutuksen osallistujan palaute)

”Leikki ei ole enää vain leikkiä. Kiitos koulutuksesta!”
(Leikki pedagogisena työvälineenä -koulutuksen osallistujan palaute)

Näin toukokuun häämöttäessä meillä on ilo kohdistaa katseemme ensi toimintakauteen ja uusiin kiinnostaviin koulutusprojekteihin. Kurkista uusi tuotekorttimme Räätälöity koulutuskokonaisuus verkkokaupassamme tai vaikkapa kehittämispäivään soveltuva Työyhteisöpaketti. Suunnitellaan juuri sellainen kokonaisuus, joka teitä parhaiten palvelisi!

Iloa keväisiin päiviin juuri Sinulle!