Varhaiskasvatuksen asiantuntijoille

Varhaiskasvatuksen asiantuntijoille

Miksi kannattaisi osallistua Kehittävä Palaute – toimintaan?

Kehittävä Palaute tarjoaa todellista tietoa varhaiskasvatuksen arjesta ja sen laadullisesta toteutumisesta. Se mahdollistaa kehittämistarpeiden kartoittamisen myös alueellisesti ja toimintamuodoittain. Kehittävä Palaute on työkalu varhaiskasvatuksen arviointiin ja kehittämiseen kunnan tai yksityisen palveluntuottajan hallinnolle, päiväkotien johtajille sekä henkilökunnalle. Se tekee varhaiskasvatuksen arjen näkyväksi ja tarjoaa tietoa päätöksen teon tueksi.

Lue lisää

Kunnilla on arviointivelvoite. Miten järjestämme arviointivelvoitteiden toteuttamisen pätevästi?

Kehittävä palaute on valmis konsepti varhaiskasvatuksen lakisääteisen arvioinnin toteuttamiseksi, toiminnan nykytilan kartoittamiseksi ja laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi niin päättäjien, johtajien, päälliköiden sekä asiantuntijoiden kuin myös työryhmien ja yksittäisten kasvattajien näkökulmasta.

Keräämme aineistoja tieteellisesti luotettavia mittareita. Mittarimme ovat observointi, henkilöstön täyttämä oppimisympäristön arviointilomake, johtajan täyttämä johtajuuden arvioinnin lomake sekä henkilöstön täyttämä lasten suhtautumistapoja kartoittava lapsilomake. Kehittävän Palautteen avulla esimerkiksi kunnat ja yksityiset palveluntuottajat saavat luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa lasten osallisuuden, hyvinvoinnin ja oppimisen parantamiseksi. Lapsihavainnoinnin ja itsearviointien kautta nykyisin käytössä olevien, helposti vertailtavien talouden tunnuslukujen lisäksi tietoa tuotetaan muun muassa pedagogisen toiminnan, vuorovaikutuksen laadun ja ihmissuhteiden pysyvyyden näkökulmasta.

Mitä palveluita on tarjolla?

Katso palveluvalikkomme ja kysy lisää