Vanhemmille

Vanhemmille

Mikä Kehittävä palaute? Miksi tutkimusta tehdään lapseni päiväkodissa?

Kehittävä Palaute -toiminta on työkalu ja tutkimusmenetelmä varhaiskasvatuksen arviointiin ja kehittämiseen. Kehittävä Palaute -tutkimusta toteutetaan monessa paikassa jatkuvana tutkimuksena, jonka pohjalta arvioidaan varhaiskasvatuksen laatua.

Useissa tutkimuksissa ja kartoituksissa on todettu, että lapset ja vanhemmat ovat useimmiten tyytyväisiä varhaiskasvatukseen ja pitävät suomalaista varhaiskasvatusta laadukkaana. Kehittämistyötä tehdään silti runsaasti, varhaiskasvatuslaki velvoittaa varhaiskasvatuksen järjestäjiä arviointityöhön. Vaikka Arviointi on tärkeää, sillä parannettavaakin varhaiskasvatuksessa löytyy. Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa toiminnassa on tarkoituksena ensin perusteellisesti ja tutkimusperustaisesti tutkia lasten kohtaama ja tuottama varhaiskasvatuksen arki. Tulosten pohjalta on mahdollista tuottaa palautetta kasvattajille arviointityön tueksi. Näin varhaiskasvatusta voidaan kehittää todellisen ja luotettavan tiedon pohjalta.

Mitä observoinnissa eli lapsihavainnoinnissa tapahtuu?

Observointia eli lasten havainnointia suorittaa koulutettu havainnoitsija, joka on yleensä koulutukseltaan varhaiskasvatuksen opettaja, erityisopettaja, päiväkodin johtaja tai asiantuntija. Observoijaa sitoo samat salassapitovelvollisuudet kuin varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Observoija ei vaikuta ryhmän tai lapsen toimintaan millään tavalla. Observoija pyrkii olemaan näkymätön ja seuraa sivusta mm. ryhmän ja lasten toimintaa, emootioita, sitoutumista ja fyysistä aktiivisuutta. Observoija tallentaa havainnointitietoa tabletilla. Observoija havainnoi vain niitä lapsia, joiden vanhemmilta on saatu suostumus osallistumiseen. Lapsi ei yleensä tiedä osallistuvansa tutkimukseen, ellei häntä haastatella tai hänen toimintaansa testata, johon kuitenkin pyydetään suostumuslomakkeen lisäksi erillinen lupa vanhemmilta.

Mitä tietoja lapsestani kerätään?

Vain huoltajilla, oman ryhmän varhaiskasvattajilla ja observointia suorittavalla koulutetulla havainnoitsijalla on tieto tutkimukseen osallistuvan lapsen henkilöllisyydestä, eikä sitä välitetä eteenpäin. Observoija tietää lapsen etunimen ja sukunimen kaksi ensimmäistä kirjainta, mutta ei koskaan syötä niitä varsinaiseen aineistoon. Muita tunnistetietoja ei missään vaiheessa kerätä. Vähäiset tunnistetiedot siis pseudonymisoidaan niin, ettei niitä voida jälkeenpäin yhdistää tiettyyn henkilöön. Aineisto tallennetaan sähköisesti ja kaikki aineisto on numeerista.

Lasten toimintaa, vuorovaikutusta ja hyvinvointia arvioidaan observoinnilla. Observoinnissa lasta ei häiritä mitenkään eikä lapsi ole tietoinen observoinnista. Ryhmän varhaiskasvattajat arvioivat oppimisympäristöä ja lapsen suhtautumistapoja. Lisäksi varhaiskasvatuksen johtaja arvioi päiväkodin johtamista.

Voiko lapseni tunnistaa tutkimusaineistosta?

Yksittäistä lasta ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta. Vähäiset tunnistetiedot pseudonomisoidaan niin, ettei niitä voida jälkikäteen yhdistää tiettyyn henkilöön.  Kaikki keräämämme aineistomme on numeerista.

Mistä saan lisätietoa tutkimuksesta?

Saat kattavan kuvan Kehittävästä Palautteesta tutustumalla näihin nettisivuihin. Täältä näet tieteellisiä tuloksia. Täältä voit lukea esimerkkejä eri osallistujien kokemuksista.

Katso infovideomme täältä.

Lisätietoa voit kysyä oman kuntasi tai yksityisen palveluntuottajan yhdyshenkilöltä, jonka yhteystiedot saat lapsesi ryhmän henkilökunnalta.