Vanhemmille

Vanhemmille

Mitä tietoja lapsestani kerätään?

Vain huoltajilla, oman ryhmän varhaiskasvattajilla ja observointia suorittavalla koulutetulla havainnoitsijalla  on tieto tutkimukseen osallistuvan lapsen henkilöllisyydestä, eikä sitä välitetä eteenpäin. Observoija tietää lapsen etunimen ja sukunimen kaksi ensimmäistä kirjainta, mutta ei koskaan syötä niitä varsinaiseen aineistoon. Muita tunnistetietoja ei missään vaiheessa kerätä. Vähäiset tunnistetiedot siis pseudonymisoidaan niin, ettei niitä voida jälkeenpäin yhdistää tiettyyn henkilöön. Aineisto tallennetaan sähköisesti ja kaikki aineisto on numeerista.

Lasten toimintaa, vuorovaikutusta ja hyvinvointia arvioidaan observoinnilla. Observoinnissa lasta ei häiritä mitenkään eikä lapsi ole tietoinen observoinnista. Ryhmän varhaiskasvattajat arvioivat oppimisympäristöä ja lapsen suhtautumistapoja. Lisäksi varhaiskasvatuksen johtaja arvioi päiväkodin johtamista.

Voiko lapseni tunnistaa tutkimusaineistosta?

Yksittäistä lasta ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta. Vähäiset tunnistetiedot pseudonomisoidaan niin, ettei niitä voida jälkikäteen yhdistää tiettyyn henkilöön.  Kaikki keräämämme aineistomme on numeerista.

Miksi tutkimusta tehdään lapseni päiväkodissa?

Useissa tutkimuksissa ja kartoituksissa on todettu, että lapset ja vanhemmat ovat useimmiten tyytyväisi varhaiskasvatukseen ja pitävät suomalaista varhaiskasvatusta laadukkaana. Kehittämistyötä tehdään silti runsaasti ja parannettavaakin varhaiskasvatuksessa löytyy. Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa toiminnassa on tarkoituksena ensin perusteellisesti tutkia lasten kohtaama ja tuottama varhaiskasvatuksen arki ja tulosten pohjalta tuottaa palautetta kasvattajille. Kehittävä Palaute toiminta on työkalu varhaiskasvatuksen arviointiin ja kehittämiseen. Näin varhaiskasvatusta voidaan edelleen kehittää todellisen tiedon pohjalta.

Mitä observoinnissa tapahtuu?

Observointia suorittaa koulutettu havainnoitsija, joka on yleensä koulutukseltaan opettaja, erityisopettaja, päiväkodin johtaja tai asiantuntija. Observoijaa sitoo samat salassapitovelvollisuudet kuin varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Observoija ei vaikuta ryhmän tai lapsen toimintaan millään tavalla. Observoija pyrkii olemaan näkymätön ja seuraa sivusta mm. ryhmän ja lasten toimintaa, emootioita, sitoutumista ja fyysistä aktiivisuutta. Observoija tallentaa havainnointitietoa tabletilla. Observoija havainnoi vain niitä lapsia, joiden vanhemmilta on saatu suostumus osallistumiseen.

Mitä lapselleni tehdään tutkimuksessa?

Lapsi ei yleensä tiedä osallistuvansa tutkimukseen, ellei häntä haastatella tai hänen toimintaansa testata, johon kuitenkin pyydetään suostumuslomakkeen lisäksi erillinen lupa vanhemmilta.

Mistä saan lisätietoa tutkimuksesta?

Saat kattavan kuvan Kehittävästä Palautteesta tutustumalla näihin nettisivuihin. Täältä näet tieteellisiä tuloksia. Täältä voit lukea esimerkkejä eri osallistujien kokemuksista.

Katso infovideomme täältä.

Lisätietoa voit kysyä oman kuntasi tai yksityisen palveluntuottajan yhdyshenkilöltä, jonka yhteystiedot saat lapsesi ryhmän henkilökunnalta.