Perustehtävä

Perustehtävä

Kehittävä Palaute on valmis konsepti varhaiskasvatuksen lakisääteisen arvioinnin toteuttamiseksi, toiminnan nykytilan kartoittamiseksi ja laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi niin kuntapäättäjien, johtajien, päälliköiden sekä asiantuntijoiden kuin myös työryhmien ja yksittäisten kasvattajien näkökulmasta.

 

Toiminnan tarkoitus

 • Selvittää mitä varhaiskasvatuksessa todella tapahtuu
 • Selvittää miten lasten näkemykset, taidot ja kaverisuhteet muotoutuvat
 • Selvittää miten aikuisten toiminta ja oppimisympäristö ovat yhteydessä toimintaan
 • Löytää keinoja vaikuttaa myönteisesti löydettyihin ilmiöihin
 • Elvyttää kehittyvä varhaiskasvatuskulttuuri
 • Vakiinnuttaa varhaiskasvatus inhimillisen hyvinvoinnin luontevaksi lähteeksi

Toiminnan motiivit

 • Luoda toimivat mittarit varhaiskasvatustoiminnan syvälliseen arviointiin
 • Selvittää varhaiskasvatuksen muutoksen indikaattorit
 • Arvioida varhaiskasvatuksen kulttuurisia tekijöitä vertaamalla Suomen, Hong Kongin, Kiinan, Singaporen, Taiwanin ja Turkin varhaiskasvatustoimintaa identtisillä tutkimuksilla
 • Arvioida tutkimustulosten perusteella kehittämistarpeita ja luoda kehittämisen malleja.
 • Välittää löydetyt tulokset ja mallit muiden käyttöön Suomessa ja kansainvälisesti
 • Vakiinnuttaa Kehittävään Palautteeseen perustuva varhaiskasvatuksen kehittäminen