Kehittävä Palaute Valssin käyttöönoton tukena Orimattilassa

Laadunhallinta sekä arviointi ovat keskeisiä laadukkaan kasvatuksen ja koulutuksen varmistavia elementtejä. Arviointi ja kehittäminen ovatkin laissa velvoitettuja toimia kaikilla koulutusasteilla.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi avaa elokuussa 2023 kansallisen varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän Valssin kaikille varhaiskasvatuksen organisaatioille osana tehtäväänsä tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä lakisääteisen itsearvioinnin toteuttamisessa. Valssin itsearviointityökalut ja niiden käyttöönotto ovat varhaiskasvatuksen kentällä ajankohtainen asia myös monella asiakkaallamme, yhtenä niistä Orimattilan varhaiskasvatus.

Olemme ReunamoEdulla eläneet Valssin käyttöönoton ensiaskeleiden mukana ja tukeneet Valssin käyttöönottavia asiakkaitamme. Lasten kokemusten havainnointiin ja kentän todelliseen tilanteeseen pohjautuva Kehittävä Palaute onkin Valssia oivasti täydentävä ja tukeva työkalu. Itsearvioinnilla toteutettavassa Valssissa oikean laatuindikaattorin, -kriteerien ja arviointityökalujen valinta ei välttämättä ole aina helppo tehtävä. Mikä onkaan kentän todellinen tilanne lasten kokeman arjen näkökulmasta?  Juuri tähän pohdintaan Orimattilassa saatiin konkreettista ja tutkimusperustaista apua Kehittävä Palaute – nykytilan kartoituksesta.

Nykytilan kartoitus ja Valssi tanssivat hyvin yhteen!

Nykytilan kartoitus toteutetaan Kehittävä Palaute -menetelmällä ja se tekee näkyväksi, mitä lasten varhaiskasvatusarjessa todella tapahtuu. Keskiössä on lapsen ja hänen kokemustensa havainnointi. Nykytilan kartoituksella saadaan tietoa esimerkiksi lasten liikkumisesta, osallisuudesta, oppimisesta ja emootioista. Tietoa saadaan niin ikään aikuisen toiminnasta, vuorovaikutuksen laadusta ja näiden yhteyksistä lasten kokemuksiin. Tietoa kerätään tieteellisesti luotettavilla mittareilla.

Orimattilassa nykytilan kartoitus Kehittävä Palaute -menetelmällä startattiin tammikuussa 2023 ja tuloksia lasten varhaiskasvatusarjesta kuultiin jo toukokuun alussa. Orimattilassa Kehittävän Palautteen kautta saatu tieto koettiin erityisen hyödylliseksi niin arviointi ja kehittämistyön pohjana kuin myös oikeiden Valssi-työkalujen ja kriteerien valinnassa. Niitä ei Orimattilassa tarvinnut arvailla, vaan päätös päästiin tekemään tutkimustietoon pohjautuen. Tutkimusperustaisuus valinnan pohjalla koettiin tukevan myös tärkeintä ydintyötä tekevän, kentällä toimivan varhaiskasvatuksen henkilöstön sitoutumista arviointiin ja kehittämiseen.

”Saadun tiedon pohjalta valittu varhaiskasvatuksen laatuindikaattori nojaa tutkittuun tietoon juuri meidän varhaiskasvatuksestamme. Arviointikriteerit ja Valssi-työkalut on Nykytilan kartoituksen analyysin pohjalta helppo valita.”
-Johanna Lepistö, varhaiskasvatusjohtaja Orimattila

Laadukas varhaiskasvatus täynnä aitoa kohtaamista, laadukasta pedagogiikkaa ja hyvinvointia ihan jokaiselle lapselle on lopulta arviointi- ja kehittämistyön tärkein tavoite. Niin myös meillä ReunamoEdulla. Lue lisää Nykytilan kartoituksesta täältä ja kysy lisää matalalla kynnyksellä (info@reunamoedu.fi). Kerromme mielellämme, miten voisimme auttaa juuri teitä onnistumaan tässä tärkeässä tavoitteessa!