Uusi! Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu -verkkokurssi

Kurssilla tarkastellaan, millainen on kokeiluun osallistuvien ikäluokkien varhaiskasvatuspäivä tällä hetkellä Kehittävä Palaute -tutkimusmenetelmän tulosten valossa.

 • Mitä lasten hyvinvointiin liittyviä asioita tulee erityisesti huomioida kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa? 
 • Kuinka aikuisen toiminnalla edistetään eheää varhaiskasvatuspäivää ja esiopetusta?  

Kurssi on tarkoitettu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa työskenteleville varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Kurssilainen saa itselleen tulostettavan Eskariopen työkalupakin, johon on koottu kurssin materiaalit sekä omassa tiimissä toteutettavat kokeilun opetussuunnitelman ja Kehittävä Palaute-tutkimustulosten valossa valikoituneet kehittämistehtävät. Näin ollen verkkokurssin käytyään opettaja/tiimi saa itselleen talteen ja myöhemminkin hyödynnettäväksi kurssin materiaalit työkalupakin muodossa. Kurssi tukee erityisesti kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun käynnistymisvaiheessa, jolloin kurssilta saatuja materiaaleja voi hyödyntää koko toimintakauden ajan. 

Kuva: Eskariopen työkalupakki

Verkkokurssi aukeaa kesäkuun 2021 alussa ja pyörii sen jälkeen nonstoppina.
Itse kurssin sisältöjen läpi käymiseen on hyvä varata kokonaisuudessaan noin 8 tuntia. Tiimin toimesta toteutettaviin kehittämistehtäviin voi projektiluonteisesti syventyä pidemmäksikin ajaksi, joten kehittämisprosessin pituus määräytyy kurssilaisen itsensä toiminnasta kurssisisältöjen parissa. Verkkokurssin voit suorittaa itsellesi sopivina hetkinä sellaisissa osissa, kuin koet mielekkääksi. 

Kurssin sisältöjä:
Kurssilla käydään läpi kokeilun tavoitteet niin, että tarjoamme:

 • Tutkittua tietoa kokeiluun osallistuvien ikäryhmien hyvinvoinnin nelikentän tuloksien näkökulmasta
 • Kokeilun opetussuunnitelman keskeisimmät sisällöt tutkitun tiedon valossa
 • Tehtäviä, jotka tukevat kurssin sisältöjen viemistä arkeen ja toimintakulttuurin muutosta
 • Välineitä oman pedagogisen toiminnan tarkasteluun tiimissä ja työyhteisössä
 • Eskariopen työkalupakki (koko kurssin sisällöt tiivistetysti, sisältäen pohdintatehtäviä tiimikeskustelujen pohjalle, tilaa omille muistiinpanoille sekä konkreettiset kehittämistehtävät).
 • Verkko-oppimisympäristö, johon lukeutuu videoluentoja, havainnointivideoita, 360-oppimisympäristöupotuksia sekä tutkimustuloksia avaavia ja havainnollistavia interaktiivisia kuvaajia.

Kurssin suoritettuaan kurssilainen: 

 • Tietää kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet toiminnalle ja osaa hyödyntää hyvinvoinnin nelikentästä saamaansa tietoa toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin
 • Tunnistaa oman ryhmänsä hyvinvoinnin nykytilan ja osaa mukauttaa toimintaa siten, että lasten hyvinvointi on ensisijalla kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun aikana 
 • Havaitsee mahdollisia kehittämisen kohteita sekä vahvuuksia pedagogista dokumentointia hyödyntäen 
 • Huomioi kokeiluun osallistuvien lasten ikäjakauman ja osaa eheyttää päivittäistä toimintaa ikäjakauman mukaisesti
 • Saa kannustusta ja välineitä kokeilun kehittämisorientoituneeseen pedagogiikkaan.

Ilmoittautuminen kurssille on nyt avoinna!
Varmista paikkanne kurssilla, ja ilmoita työyhteisösi mukaan alla olevalla lomakkeella.

Koulutuskokonaisuuden hinta/henkilö:
• 150 € alv 0 % (186,00 € sis.alv. 24 %)
kun ilmoitat 1-3 osallistujaa
• 120 € alv 0 % (148,80 € sis.alv. 24 %)
kun ilmoitat 4-5 osallistujaa
• 100 € alv 0 % (124,00 € sis.alv. 24 %)
kun ilmoitat 6-10 osallistujaa

Kurssin käyttäjätunnukset ovat voimassa ja verkkoalusta on käytettävissä 12kk ajan.