Imatralla johtamisen ja päätöksenteon tukena luotettavaa ja kattavaa tietoa

Imatralla vietettiin eilen 15.5.2024 erittäin hedelmällinen päivä opetuksen ja kasvatuksen tiedolla johtamisen äärellä. Imatralla Kehittävä Palaute -menetelmää hyödynnetään niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa ja molempien toimialojen tuloksia päästään tarkastelemaan kuntatason lisäksi koulu- ja yksikkötasolla.

 

Kasvatuksen ja opetuksen johto sekä päätöksenteko viettivät päivän tuoreiden Kehittävä Palaute 2023-2024 tulosten äärellä:

Aamupäivällä pohdittiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nivelvaihetta päiväkodinjohtajien ja rehtorien kanssa lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmasta. ReunamoEdun Leena Lahtisen johdolla Kehittävä Palaute -tuloksiin tutustuen tehtiin näkyväksi niin perusopetuksen kuin varhaiskasvatuksenkin arkea toinen toisilleen. Yhteisen keskustelun kautta pohdittiin, mitä tärkeässä nivelvaiheessa tulisi ottaa huomioon, hahmoteltiin yhteisiä tavoitteita sekä avattiin millaisia odotuksia toimialoilla on toinen toisilleen.

Iltapäivällä kummankin toimialan keskeisimmät Kehittävä Palaute -tulokset esiteltiin lautakunnassa, jonka myötä tärkeää, lasten aidosta arjesta ammennettua tietoa saatiin päätöksenteon tueksi.

 

Imatralla tiedolla johtamista sekä kasvatus- ja opetustoimen yhteistyötä tehdään esimerkillisellä tavalla. Molemmilla toimialoilla kunnan tason tulokset tukevat päätöksentekoa ja toiminnan yleisiä tavoitteita. Koulu- ja yksikkötason tulokset taas ovat kouluilla ja varhaiskasvatusyksiköillä hyödynnettävissä oman arviointi- ja kehittämistyön tukena, kunkin erityistarpeet tunnistaen. Tiedon jakaminen ja nivelvaiheen yhteistyö varmistaa ja tukee osaltaan jokaisen lapsen polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen niin, että rakenteet ja siirtymän tukevat parhaalla tavalla kasvus, hyvinvointia ja oppimista.

 

Upeaa työtä Imatra! Ilo olla mukana.