Hybridikoulutuksemme alkavat!

Nyt on aika ottaa uusi Vasu haltuun!

Opetushallituksen Vasuista vauhtia-teemaviikko on parhaillaan käynnissä. Teemana on tänä vuonna ”Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa”. Inkluusio ja lapsen tuki ovat vahvoja teemoja päivitetyssä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2022).

Nyt on siis aika päivittää henkilöstön osaaminen uuden Vasun mukaisen toiminnan toteuttamiseen. Hybridikoulutuksemme tarjoavat nyt erityisesti juuri Opetushallituksen teemaan istuen rautaista asiantuntijuutta inkluusioon ja lapsen tukeen!

 

Onnistutaan yhdessä! Inkluusio tiimin yhteisenä työnä

Kirsi Järvinen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja

Kirsi Järvisen vankka asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa sekä selkeä, jäsennelty ja konkreettinen tapa lähestyä kouluttajana moniammatillista kuulijakuntaansa takaa loistavat ainekset yhdessä onnistumiselle. Uunituore koulutus ”Onnistutaan yhdessä! Inkluusio tiimin yhteisenä työnä” pitää sisällään viimeisimmän tutkimustiedon pohjalta rakennetun kokonaisuuden lapsen tuen ja inklusiivisen pedagogiikan ytimeen.

Kirsin esitys viimeisimmässä seminaaripäivässämme sai runsaasti kiitosta ja myönteistä palautetta osallistujiltamme, myös toiveita koulutuksen järjestämisestä. Nyt koulutukseen osallistumisen on mahdollista niin yksittäisten osallistujien, kuin koko työyhteisön tasolla. Varaa siis paikkanne koulutukseen! Hybridimallinen koulutus sisältää kaksi verkkovälitteistä lähikoulutustilaisuutta sekä verkkokurssin kehittämistehtävineen. Verkkokurssi ja siihen sisältyvä kouluttajan tarkoin laatima verkkoluentosarja on osallistujien käytettävissä 12kk ilmoittautumisesta! Voitte siis tiimeissänne ja työyhteisöissänne hyödyntää koulutusmateriaalia toimintakauden mittaan juuri teille sopivissa hetkissä.

Verkkokurssilla mm.:

 • Inkluusio ja kasvun ja oppimisen tuki Kehittävä Palaute-aineiston valossa
 • Inkluusio näkökulman muutoksena
 • Sosiaalinen osallisuus lapsiryhmässä
 • Inklusiivinen pedagogiikka
 • Moniammatillinen tiimityö
 • Kehittämistehtävät

Koulutuksen kohderyhmä:

 • Koulutus soveltuu loistavasti koko moniammatilliselle tiimille ja päiväkodin johtajille sekä perhepäivähoitoon. Myös alan opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita.

Ajankohta:

 • Hybridikoulutuksen 1. tapaaminen (verkossa) 27.10.2022 klo 9-13 (sis. lounastauon)
 • Hybridikoulutuksen 2. tapaaminen (verkossa) 30.11.2022 klo 12:30-14:30
 • Verkkokurssi pyörii non-stoppina

Hinta ja ilmoittautuminen:

 • Hybridikoulutus: 225€ (alv 0%) / osallistuja. Usealle osallistujalle pyydä tarjous!
 • Pelkkä verkkokurssi 85€ (alv 0%) / osallistuja.
 • Ilmoittautumiset ja lisätietoa: jaakko.forsell@reunamoedu.fi

 

Lapsen itsesäätely- ja tunnetaidot eheässä oppimisympäristössä

Jouni Veijalainen, kasvatustieteen tohtori, kouluttaja, luennoitsija

Lasten emotionaalinen hyvinvoinnin ja itsesäätelytaitojen tukeminen ovat jokaisen tiimin pedagogisen tuen keskiössä. Erityisesti lapsen itsesäätelytaitoihin väitöskirjassaan perehtynyt kouluttaja Jouni Veijalainen omaa asiantuntijuutta aiheeseen. Jounilla on innostava ote kouluttajana ja myös erityinen taito motivoida ihmisiä!

Päivitetty Vasu (2022) kulkee vahvasti osana koulutuskokonaisuutta. Koulutuskokonaisuuteen lukeutuva verkkokurssi on rakennettu tuoreinta tutkimustietoa hyödyntäen, mutta kuitenkin samalla helposti lähestyttävällä ja konkreettisia lähestymistapoja tarjoavalla tavalla. Koulutus soveltuu koko moniammatilliselle tiimille, jotka toivovat välineitä lasten itsesäätely- ja tunnetaitojen tukemiseen koko lapsiryhmän eheän päivän toteuttamiseksi. Hybridimallinen koulutus sisältää kaksi verkkovälitteistä lähikoulutustilaisuutta sekä verkkokurssin kehittämistehtävineen. Verkkokurssi on osallistujien käytössä 12kk ilmoittautumisesta. Koulutuskokonaisuuden myötä saatte taatusti niin tiimeinä, kuin työyhteisöinä konkreettisia välineitä todella syventyä siihen, mistä itsesäätelytaidot rakentuvat ja millainen sija tunteilla on lapsen hyvinvoinnin rakennuspalikoiden joukossa – ja ennen kaikkea, kuinka näitä tekijöitä tuetaan varhaiskasvatuksen moninaisissa oppimisympäristöissä.

Verkkokurssilla mm.:

 • Lapsen itsesäätelytaidot ja emootiot Kehittävä Palaute-aineiston valossa
 • Tunnetaitojen merkitys – miksi tunnetaidot ovat tärkeitä?
 • Itsesäätelytaidot: haluan oppia malttamaan, mutten vielä osaa!
 • Turvallisen oppimisympäristön ulottuvuuksia
 • Aikuinen tunteiden kanssasäätelijänä
 • Leikki oppimisen areenana
 • Kehittämistehtävät

Koulutuksen kohderyhmä:

 • Koulutus soveltuu loistavasti koko moniammatilliselle tiimille ja päiväkodin johtajille sekä perhepäivähoitoon. Myös alan opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita.

Ajankohta:

 • Hybridikoulutuksen 1. tapaaminen (verkossa) 5.10.2022 klo 9-13 (sis. lounastauon)
 • Hybridikoulutuksen 2. tapaaminen (verkossa) 18.11.2022 klo 12:30-14:30
 • Verkkokurssi pyörii non-stoppina

Hinta ja ilmoittautuminen:

 • Hybridikoulutus: 225€ (alv 0%) / osallistuja. Usealle osallistujalle pyydä tarjous!
 • Pelkkä verkkokurssi 85€ (alv 0%) / osallistuja.
 • Ilmoittautumiset ja lisätietoa: jaakko.forsell@reunamoedu.fi