Back

Nykytilan kartoitus Kehittävä Palaute -menetelmällä

Laadunarvioinnin työkalu
Kehittävä Palaute -menetelmä on laadunarvioinnin väline opetus- ja kasvatusalalle. Nykytilan kartoituksen avulla selvitetään, mitä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arjessa tapahtuu lapsen kokemana. Tiera on kilpailuttanut palvelumme kunnille valmiiksi!

Millä työkaluilla teillä toteutetaan opetus- ja kasvatusalan lakisääteistä arviointivelvoitetta?

Nykytilan kartoitus on valmis ja monessa kunnassa käytössä oleva työkalu arvioinnin toteuttamiseksi. Nykytilan kartoitus toteutetaan Kehittävä Palaute -menetelmällä, jolla tehdään näkyväksi, mitä arjessa todella tapahtuu. Toiminnan nykytilan kartoituksen pohjalta pedagogiikkaa voidaan aidosti kehittää!

Nykytilan kartoituksen avulla selvitetään esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä meidän arjessamme todella tapahtuu lasten näkökulmasta?
  • Mitkä ovat vahvuutemme, entä kehittämiskohteemme?
  • Mitkä tekijät kannattelevat laadukasta pedagogiikkaa juuri meillä?
  • Millä mittaisimme hankkeemme vaikuttavuutta?

 

Nykytilan kartoitus lähtee liikkeelle aineistonkeruusta. Menetelmässä aineistoa kerätään usealla eri mittarilla. Keräämme tietoa lasten arjesta, kokemuksista, oppimisympäristöstä ja johtajuudesta. Käytössä ovat tieteellisesti arvioidut ja luotettavat tutkimusmittarit. Kerätyn aineiston pohjalta nousee Kehittävä Palaute, joka tuo näkyväksi toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tietoa saadaan muun muassa lasten liikkumisen määrästä, oppimisen laadusta, emootioista ja osallistumismahdollisuuksista.

Tilausprosessin kuvaus:

  1. Ota yhteys asiantuntijoihimme, niin kerromme Kehittävä Palaute-menetelmästä ja sen käyttöönotosta lisää.
  2. Tieran omistajakunnat voivat hyödyntää jo valmiiksi toteutettua kilpailutusta ja tilata palvelun suoraan Tieran kautta.
  3. Kehittävä Palaute-menetelmä otetaan käyttöön Nykytilan kartoituksella, jolla kartoitetaan varhaiskasvatuksen nykytila ja toiminnan vahvuudet sekä kehittämiskohteet.

 

Ota yhteyttä!

Tieran omistajakunnat voivat tilata palveluitamme valmiiksi kilpailutettuna.

 

Toivotko lisätietoa?
Ole yhteydessä:

info@reunamoedu.fi